Dijkverbetering Doeveren


Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker hoog staat. Dat vraagt om de nodige aanpassingen. Om aan de nieuwe normen voor waterveiligheid te voldoen, gaan we met waterschap Aa en Maas aan de slag om de vier kilometer lange dijk ter hoogte van het dorp Doeveren te verbeteren. Dit stuk dijk ligt binnen de gemeenten Heusden en Waalwijk in Noord-Brabant, tussen de N267 te Heusden en het afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch – Drongelen.

Nieuws

Kansrijke alternatieven voor de dijkverbetering bij Doeveren

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het voorkeursalternatief voor de dijk. Het voorkeursalternatief is het plan op hoofdlijnen om de dijk bij Doeveren te verbeteren.

Om tot een voorkeursalternatief te komen, zetten we eerst alle mogelijkheden op een rij om de problemen aan de dijk op te lossen. Dit noemen we kansrijke alternatieven. Deze leggen we hieronder uit.

1. Het aanleggen van een berm

Oplossing_1

Met het aanleggen van een berm zorgen we voor extra stevigheid en stabiliteit van de dijk en voorkomen we dat de dijk instort.

2. Het aanleggen van een scherm

Oplossing_2

Een scherm zorgt ervoor dat de dijk niet in kan storten wanneer het maaswater tegen de dijk aan drukt. Verder zorgt het ervoor dat zand niet onder de dijk weg kan spoelen.

3. Het aanleggen van een barrière van grof zand

Oplossing_3

Een barrière van grof zand laat het grondwater door, maar houdt zand tegen. Dit zorgt ervoor dat er geen zand onder de dijk wegspoelt.

4. Het aanleggen van drainage

Oplossing_4

Door middel van drainage wordt bij hogere grondwaterstanden water uit de ondergrond weggevoerd waardoor de dijk stabieler wordt.

Het voorkeursalternatief: de damwand/het scherm

Het voorkeursalternatief bestaat voornamelijk uit de damwand/het scherm. Het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt, kan variëren. Daarnaast wordt de dijk waarschijnlijk plaatselijk verbreed met extra gronddijken.

De gele lijn in onderstaande afbeelding toont een indicatie van waar de damwand/het scherm aangebracht wordt in het talud van de dijk. Hoe verder de plannen voor de dijkverbetering vorderen, hoe beter we inzichtelijk hebben op welke plek de damwand/het scherm precies aangebracht wordt en welk materiaal we waar gebruiken. Ook hebben we dan beter inzichtelijk waar de dijk verbreed gaat worden.

Gele lijn

Mogelijk kunnen wij niet alles op eigen grond aanbrengen en zijn wij genoodzaakt grond aan te kopen. Hoeveel en waar dat precies is, wordt later in het project duidelijk.

Het bestuur van waterschap Aa en Maas stelt in mei 2024 het voorkeursalternatief vast.

Waar kunt u over meepraten?

  • Het ontwerp van de dijk: vanaf mei werken we het voorkeursalternatief uit naar een ontwerp voor de dijk. Heeft u kennis over zaken waar wij rekening mee moeten houden? Neem contact op met onze omgevingsmanager Nancy ten Have – Ceelen (ntenhave-ceelen@aaenmaas.nl of 06-11 85 06 92).
  • Ter inzagelegging van het ontwerp van de dijk: wanneer het ontwerp van de dijk klaar is, wordt het ter inzage gelegd. Dit vindt plaats in het voorjaar van 2025. Hiervoor organiseren we een inloopbijeenkomst waar we op een later tijdstip over communiceren.
  • Grondaankoop: op sommige plaatsen langs de dijk hebben we mogelijk extra grond nodig om de dijk te verbeteren. Deze grond wordt dan aangekocht door waterschap Aa en Maas. We gaan in het najaar van 2024 hierover in gesprek met eigenaren.
  • Vragen over de uitvoering? De uitvoering start in 2026. Wij informeren bewoners en belanghebbenden hier tijdig over. Uiteraard is er dan ruimte om vragen te stellen over rijroutes en het beperken van overlast.

Hoe ziet de planning van het project er uit?

Hieronder vindt u een schematische weergave van de planning voor het dijkverbeteringstraject. De planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Planning_nieuwsbrief_maa24

Voorjaar 2024: onderzoeken op of aan de dijk

In het voorjaar starten we met onderzoeken op of aan de dijk. Denk hierbij aan onderzoek naar beschermde diersoorten, bodemonderzoek en archeologisch onderzoek. Het kan zijn dat we hiervoor percelen van aanwonenden moeten betreden. Als we uw perceel moeten betreden, ontvangt u in dat geval van ons een brief.

We komen graag met u in gesprek

Wij vinden het belangrijk om met omwonenden en belanghebbenden in gesprek te gaan over waar wij onderweg naar het ontwerp nog rekening mee kunnen houden. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben of behoefte hebben aan een gesprek, neem dan contact op met onze omgevingsmanager Nancy ten Have – Ceelen (ntenhave-ceelen@aaenmaas.nl of 06-11 85 06 92).

De inloopbijeenkomst van dinsdag 20 februari

Op dinsdag 20 februari organiseerden we een inloopbijeenkomst om het voorkeursalternatief te presenteren aan bewoners en belanghebbenden. Het was een druk bezochte bijeenkomst waar we bewoners vertelden over de plannen voor de dijk, hoe we die in het landschap gaan inpassen met oog voor de waarden in de omgeving, en over de mogelijke grondverwerving die hiervoor nodig is.

WhatsApp Image 2024-02-23 at 13.49.07

Waarom is dit project noodzakelijk?

Sinds 2017 zijn er, na een wijziging van de Waterwet, nieuwe normen van toepassing voor waterveiligheid. Daarna zijn de dijken langs de grote rivieren in Nederland opnieuw beoordeeld. In de wettelijke veiligheidsbeoordeling wordt gekeken of de dijk nog voldoet aan de veiligheidsnormen.

Uit de veiligheidsbeoordeling is gebleken dat de hele Maasdijk in het beheergebied van waterschap Aa en Maas van Boxmeer tot Waalwijk niet voldoet aan de waterveiligheidsnormen. Het hoogwater op de Maas in juli 2021 bevestigde dit risicobeeld voor dijktraject bij het dorp Doeveren.  Door het waterschap is daarom besloten om voor dit deel te starten met de dijkverbetering.

Locatie

Het traject is gelegen tussen de N267 te Heusden en het afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch – Drongelen.

Afbeelding_Doeveren

Planning

Medio mei/juni 2024 verwachten we het voorkeursalternatief gereed te hebben. Dit is het plan op hoofdlijnen. We gaan daarna aan de slag met het verdere dijkontwerp. Naar verwachting is dit eind 2025 gereed en kunnen we in 2026 starten met de werkzaamheden.

Samenwerkingspartners

  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Heusden
  • Gemeente Waalwijk
  • Rijkswaterstaat
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering bij Doeveren:

Meanderende Maas

7. Wielrenners over de Maasdijk

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Cuijk-Ravenstein

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren daarom de dijk tussen Cuijk en Ravenstein.

Contact

Nancy ten Have - Ceelen

foto_nancy
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-11 85 06 92
E-mail
ntenhave-ceelen@aaenmaas.nl

Joris van Herk

foto_joris
Functie
Adviseur Omgeving
Telefoon
06-83 16 79 10
E-mail
jvanherk@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.