Dijkverbetering Doeveren


Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker hoog staat. Dat vraagt om de nodige aanpassingen. Om aan de nieuwe normen voor waterveiligheid te voldoen, gaan we met waterschap Aa en Maas aan de slag om de vier kilometer lange dijk ter hoogte van het dorp Doeveren te verbeteren. Dit stuk dijk ligt binnen de gemeenten Heusden en Waalwijk in Noord-Brabant, tussen de N267 te Heusden en het afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch – Drongelen.

Nieuws

Kennisgeving in het Waterschapsblad

De formele start van het project wordt aangekondigd met een kennisgeving in het Waterschapsblad. Hierin kunt u lezen wat we gaan doen en hoe u daar bij betrokken kunt worden.

Bekijk hier de officiële bekendmaking.

Heeft u specifieke kennis over natuur, milieu, archeologie of cultuurhistorie of andere informatie over waarden of belangen in het gebied? Dan komen we graag met u in contact. Deze kennis kunnen we namelijk gebruiken bij het op orde brengen van de basisinformatie en bij het maken van goede afwegingen voor de dijkverbetering.

Uw reactie op deze kennisgeving kunt u schriftelijk of per e-mail geven van donderdag 31 augustus 2023 tot en met donderdag 12 oktober 2023, via info@aaenmaas.nl, of per post naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. Nancy ten Have-Ceelen, postbus 5049, 5201 GA ‘s-Hertogenbosch.

Alle aangereikte oplossingen, ideeën en kennis beoordelen we. We koppelen persoonlijk terug wat we met uw inbreng gaan doen.

Even voorstellen: Nancy ten Have en Joris van Herk

Voor een dijkverbetering zijn er veel specialisten met verschillende disciplines nodig. Joris van Herk en Nancy ten Have houden zich binnen het project bezig met verschillende disciplines, maar zijn bovenal het aanspreekpunt voor overheden, omwonenden en belanghebbenden.

Zo werkt Joris als gebiedsadviseur voor het waterschap in het district Hertogswetering en is hij voor het project aanspreekpunt voor particulieren en bedrijven in de rol van adviseur omgeving. Nancy is als omgevingsmanager voor het project het aanspreekpunt voor overheden.

Mocht u vragen hebben of iets willen weten, dan kunt u altijd direct contact zoeken met Joris of Nancy. Joris is te bereiken via e-mail op het adres jvanherk@aaenmaas.nl of op telefoonnummer 06-83 16 79 10. Nancy kunt u e-mailen op ntenhave-ceelen@aaenmaas.nl of bellen op 06-11 85 06 92.

Waarom is dit project noodzakelijk?

Sinds 2017 zijn er, na een wijziging van de Waterwet, nieuwe normen van toepassing voor waterveiligheid. Daarna zijn de dijken langs de grote rivieren in Nederland opnieuw beoordeeld. In de wettelijke veiligheidsbeoordeling wordt gekeken of de dijk nog voldoet aan de veiligheidsnormen.

Uit de veiligheidsbeoordeling is gebleken dat de hele Maasdijk in het beheergebied van waterschap Aa en Maas van Boxmeer tot Waalwijk niet voldoet aan de waterveiligheidsnormen. Het hoogwater op de Maas in juli 2021 bevestigde dit risicobeeld voor dijktraject bij het dorp Doeveren.  Door het waterschap is daarom besloten om voor dit deel te starten met de dijkverbetering.

Locatie

Het traject is gelegen tussen de N267 te Heusden en het afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch – Drongelen.

Afbeelding_Doeveren

Wat gaan we doen?

We zitten op dit moment in de verkenningsfase en zijn aan het onderzoeken welke opgave we precies hebben en mogelijke oplossingen we kunnen bedenken.

Planning

We zijn recentelijk gestart met de verkenningsfase. Deze verwachten we begin 2025 gereed te hebben zodat we een Voorkeursalternatief kunnen presenteren, oftewel een plan op hoofdlijnen. Na de verkenningsfase trekken we ongeveer een jaar uit om de planfase te doorlopen. Hierin gaan we de plannen concreet maken en voorbereiden voor het projectbesluit. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden starten in 2027 (onder voorbehoud).

Wat hebben we gedaan?

De voorbereidingen voor de dijkverbetering zijn al begonnen. In de zomer van 2022 zijn er peilbuizen geplaatst om meer inzicht te krijgen in het grondwater onder en nabij de dijk. Van circa mei tot juli 2023 zijn er op de dijk sonderingen uitgevoerd. Een ingenieursbureau voerde vanuit een sondeerwagen metingen uit. We onderzochten hiermee tot op 30 meter diepte de opbouw en de sterkte van de dijk en de bodem.

Sonderen

Vanaf juli 2023 zijn er boringen uitgevoerd op en langs de dijk. Met de hand of met voertuigen werden er grondmonsters genomen. De grondmonsters worden in een laboratorium onderzocht. Zo krijgen we meer informatie over de staat van de dijk, en over welke oplossingen nodig zijn voor de dijkverbetering.

Samenwerkingspartners

  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Heusden
  • Gemeente Waalwijk
  • Rijkswaterstaat
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering bij Doeveren:

Meanderende Maas

7. Wielrenners over de Maasdijk

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Cuijk-Ravenstein

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren daarom de dijk tussen Cuijk en Ravenstein.

Contact

Nancy ten Have - Ceelen

foto_nancy
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-11 85 06 92
E-mail
ntenhave-ceelen@aaenmaas.nl

Joris van Herk

foto_joris
Functie
Adviseur Omgeving
Telefoon
06-83 16 79 10
E-mail
jvanherk@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief