Dijkverbetering Doeveren


In 2017 zijn nieuwe normen voor waterveiligheid vastgelegd in de Waterwet. Sindsdien worden alle primaire waterkeringen in Nederland beoordeeld aan de nieuwe waterveiligheidsnormen (een soort APK keuring over de dijken). Het traject 36-5, oftewel ter hoogte van Doeveren, is om diverse redenen afgekeurd en moet worden verbeterd.

Locatie

Het traject is gelegen tussen de N267 te Heusden en het afwateringskanaal ’s-Hertogenbosch – Drongelen.

Wat gaan we doen?

We zitten op dit moment in de verkenningsfase en zijn aan het onderzoeken welke opgave we precies hebben en mogelijke oplossingen we kunnen bedenken.

Planning

We zijn recentelijk gestart met de verkenningsfase. Deze verwachten we eind 2023 gereed te hebben zodat we een Voorkeursalternatief te kunnen presenteren, oftewel een plan op hoofdlijnen. Na de verkenningsfase trekken we ongeveer een jaar uit om de planfase te doorlopen. Hierin gaan we de plannen concreet maken en voorbereiden voor de projectbesluiten. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden starten medio 2025 (onder voorbehoud).

Wat hebben we gedaan?

Er zijn al bodemonderzoeken uitgevoerd in het gebied om te kijken hoe de bodemopbouw is. Dit is van belang om tot een goede afweging te komen van de opgaven die we hebben de oplossingen die we kunnen aandragen.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Heusden
  • Gemeente Waalwijk

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering bij Doeveren:

Meanderende Maas

7. Wielrenners over de Maasdijk

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Cuijk-Ravenstein

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren daarom de dijk tussen Cuijk en Ravenstein.