Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein


Het klimaat verandert. Dat betekent dat het water in de Maas in de toekomst steeds vaker erg hoog staat. Het gebied moet daarom voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Dat is de reden waarom Waterschap Aa en Maas aan de slag gaat om de dijk tussen Cuijk en Ravenstein te verbeteren.

Nieuws

Ecologisch onderzoek op de dijk

Vanaf februari 2024 starten we met ecologisch onderzoek langs het hele dijktraject tussen Cuijk en Ravenstein. Dit onderzoek wordt gedaan zodra de beschermde diersoorten, zoals vleermuizen, actief worden. Het kan dus zijn dat we niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts onderzoek doen. U herkent de onderzoekers aan hun oranje veiligheidshesje. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over wat zij aan het doen zijn, spreek ze dan gerust aan. De onderzoeken duren tot ongeveer september van dit jaar.

Het kan voorkomen dat er ecologisch onderzoek gedaan moet worden in de buurt van woningen of op grond die niet in het eigendom is van het waterschap. In dat geval nemen wij persoonlijk contact op.

Update over de planning van het project: de RVO-fase


In de verkenningsfase van het traject zijn we voor het overgrote deel van het dijktraject tot een voorkeursalternatief gekomen. Voor een aantal plekken aan het dijktraject moeten we nog aan de slag om de plannen tot in detailniveau uit te werken. Momenteel doen we er alles aan om samen met Sweco het hele dijktraject op één niveau te krijgen. Dit noemen we de RVO-fase, waar RVO staat voor 'Referentie Voorlopig Ontwerp'.

Dit betekent dat we, specifiek voor deze stukken waar nog geen besluit is genomen, op korte termijn ontwerpsessies gaan organiseren met bewoners en andere belanghebbenden. Deze bewoners en belanghebbenden hebben hier inmiddels een uitnodiging voor ontvangen, of zij ontvangen deze op korte termijn.

De bedoeling is dat in het eerste kwartaal van 2024 het hele voorkeursalternatief op één niveau is. Daarna kan er gewerkt gaan worden aan het voorlopige ontwerp van de dijk.

Overig nieuws en nieuwsbrieven

Meer nieuws en nieuwsbrieven

Wat gaan we doen?

  • We bekijken hoe en waar we de Maasdijk tussen Cuijk en Ravenstein kunnen verhogen en versterken;
  • We zorgen ervoor dat het gebied voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid;
  • We gaan de grond rond de Maasdijk mogelijk ophogen;
  • We maken het gebied aantrekkelijker voor gebruikers en omwonenden.

Waarom is deze dijkverbetering nodig?

Het rijk heeft besloten dat alle inwoners en bedrijven achter dijken of duinen in Nederland in 2050 beter beschermd moeten zijn tegen overstroming vanuit de grote rivieren of de Noordzee. Gebieden met meer inwoners, bedrijven en infrastructuur krijgen een extra hoge veiligheidsnorm. Om tijdig te voldoen aan de veiligheidsnorm moet er nog veel gebeuren. Het dijktraject Cuijk-Ravenstein is een van de trajecten met de hoogste norm langs de Maas vanwege de gevolgen bij een dijkdoorbraak. Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich uit tot en met Den Bosch.

De veiligheidsnormen zijn strenger geworden omdat er nu veel meer mensen achter de dijk wonen dan vroeger. Er zijn meer mensenlevens, maar ook meer woningen, bedrijven en infrastructuur die beschermd moeten worden. Daarnaast neemt de hoeveelheid water dat de Maas afvoert toe door klimaatverandering. Er komen vaker hoge waterstanden voor die ook langer kunnen duren. Als we niks doen, wordt de kans op een dijkdoorbraak groter.

Kijktip: Uitleg over het project

Locatie

De dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein richt zich op de Brabantse kant van de Maas, tussen de spoorbrug bij Katwijk/Mook (ten noorden van Cuijk) en de A50 bij Ravenstein.

Maasdijk van Cuijk tot Ravenstein

Planning

Momenteel zijn we druk bezig met de planning van het vervolg van het project. We proberen deze zo snel mogelijk online te kunnen zetten.

Wat hebben we al gedaan?

Het waterschap heeft een participatieverslag (pdf, 3.3 MB) gemaakt van de verkenningsfase van het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein. Deze fase duurde van juli 2020 tot en met december 2022. In deze periode zijn kansrijke alternatieven ontwikkeld en is het voorkeursalternatief (een plan op hoofdlijnen) vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. In dit proces is afstemming en samenwerking met de omgeving van groot belang geweest.

Momenteel bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase. In de planuitwerking worden de maatregelen uit het voorkeursalternatief uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit wordt in samenwerking met architecten- en ingenieursbureau Sweco gedaan. Ook in deze fase gaat afstemming en samenwerking met omwonenden en belanghebbenden weer een grote rol spelen.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Oss
  • Gemeente Land van Cuijk
  • Gemeente Maashorst
  • Provincie Noord-Brabant
  • Rijkswaterstaat
  • HWBP

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein:

Gebiedsplan Raam

De beek de Laarakkerse Waterleiding

De Raamvallei heeft veel functies. Aa en Maas wil deze functies samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Samenwerking staat hierbij voorop.

Meanderende Maas

foto_mema

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Dijkverbetering Doeveren

foto_doeveren

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de 4 kilometer lange dijk bij Doeveren.

Contact

Wilbert Kuijken

Wilbert Kuijken
Functie
Adviseur omgeving
Telefoon
06 54 63 70 38
E-mail
secr_cuijk_rav@aaenmaas.nl

Lucy Afman

Pasfoto
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06 11 62 85 29
E-mail
secr_cuijk_rav@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.