Aanleg NVO Hertogswetering


Waterschap Aa en Maas richt de Hertogswetering opnieuw in. Dit doen we om de waterkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. In 2021 rondden we fase 1 af. Nu bereiden we de uitvoering van fase 2 voor. Hierin herstellen we de kade en leggen we een natuurvriendelijke oever (NVO) aan. Dit doen we samen met de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant, rekening houdend met de wensen van de omgeving.

Locatie

Het projectgebied beslaat de gehele Hertogswetering; vanaf de Oijense hut tot aan de kruising met de Hustenweg.

Wat gaan we doen?

 • We maken over een traject van 9 kilometer de kades van de Hertogswetering minder steil en daarmee stabieler;
 • We verbeteren het maaibeheer van de Hertogswetering;
 • We leggen over een traject van 6 kilometer een natuurvriendelijke oever aan langs de beek. Hier is het goed toeven voor plant- en diersoorten. Zo stimuleren we de biodiversiteit;
 • We maken een nieuwe inlaat voor water van de Hertogswetering naar de Osse aanvoersloot;
 • We verbreden de Osse aanvoersloot.

Planning

Medio 2021 zijn de werkzaamheden van fase 1 afgerond. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van fase 2. Zodra de ontwerpen definitief zijn, starten we met het opstellen van het bestek. Vervolgens wordt een aannemer gekozen die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De uitvoering start naar verwachting begin 2024 en duurt ongeveer (met tussenpozen) zes maanden.

Wat hebben we gedaan?

In 2021 hebben we de werkzaamheden voor fase 1 afgerond:

 • Een deel van de kades is stabieler en heeft minder last van erosie.
 • Er zijn maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Hertogswetering te verbeteren. Op een aantal plaatsen zijn bijvoorbeeld plasdraszones aangelegd.
 • Langs de Roode Wetering ligt over bijna 8 kilometer een ecologische verbindingszone.
 • De eerste Vislift XL ter wereld is geplaatst ter hoogte van de stuw Ooijse hut.

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Oss

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Hertogswetering:

Dijkversterking Ravenstein-Lith

De rivier de Maas vanuit de lucht

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.