Plaatsing eerste XL Vislift in de Hertogswetering


20 november 2020

In de week van 16 november 2020 is de eerste XL Vislift van de wereld geplaatst ter hoogte van de stuw Oijense Hut in de Hertogswetering nabij Oss. Een Vislift is een slimme vispassage waardoor vissen langs de stuw verder de Hertogswetering op kunnen zwemmen. Momenteel zijn er meerdere werkzaamheden in uitvoering langs de Hertogswetering van Gewande tot Lithoijen. Medio 2021 zijn alle werkzaamheden gereed.

De XL Vislift is geplaatst langs een stuw in de Hertogswetering zodat deze stuw geen barrière meer vormt voor vissen. Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van waterschap Aa en Maas legt het dilemma van een stuw uit: “Een stuw is van belang om het waterpeil te reguleren en zo té natte of té droge situaties te voorkomen. Maar tegelijk is het ook van belang dat vissen zich vrij kunnen verplaatsen door een beek om te kunnen paaien. Daarom maken we op meerdere locaties in ons beheergebied langs stuwen een vispassage. Een Vislift is een unieke vorm van een vispassage. Een standaard Vislift hebben wij alleen nog in Vorstenbosch staan. Dat we nu de eerste XL variant ter wereld in de Hertogswetering hebben geplaatst is iets waar we heel trots op zijn!”

Vislift plaatsing

De werking van de Vislift

Een Vislift is een slimme vispassage. Het is een kunststof koker in de grond in de oever van de Hertogswetering. Binnenin die koker zit een ronde passage waarin vissen via een soort wenteltrap naar boven kunnen zwemmen en hun weg kunnen vervolgen langs de stuw. Uit onderzoek is gebleken dat vissen hoge eisen stellen aan de stroomsnelheid in een vispassage tijdens hun migratie reis langs de stuw. Daarom kan deze vispassage variëren in stroomsnelheid. De snelheid wordt aangepast aan het type vis dat op dat moment in de migratieperiode zit. Zo wordt de juiste stroomsnelheid ingesteld die ook inspeelt op wisselende waterstanden en afvoeren bij verschillende weersomstandigheden. Ook bekijkt deze vispassage automatisch met een camera de vissen die er doorheen zwemmen en meet het de waterkwaliteit. Hij geeft vervolgens een alarmmelding bij een (dreigende) slechte waterkwaliteit. Op meerdere locaties in Nederland zijn al Visliften geplaatst. De XL variant in de Hertogswetering is de eerste in de wereld. Deze variant is extra groot omdat de stuw een groot waterstandsverschil heeft en de normale Vislift dat verschil niet kan overbruggen.

Optimalisatie kades en aanleg ecologische verbindingszone

Het visvriendelijk maken van de stuw in de Hertogswetering middels een vislift is onderdeel van de herinrichting van de Hertogswetering van Gewande tot Lithoijen. De uitvoering van deze werkzaamheden zijn begin september 2020 gestart en zullen medio 2021 afgerond worden. De 11,5 km aan kades langs de Hertogswetering worden hersteld. De kades worden minder steil gemaakt en daarmee stabieler. Ook wordt er 8 km aan ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd langs de Roode Wetering. Dit is een strook natuur langs de beek die natuurgebieden weer verbindt. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig.
 
Meer informatie over de optimalisatie van de Hertogswetering en Roode Wetering is te vinden op www.aaenmaas.nl/hertogswetering.