Start werkzaamheden tweede fase Hertogswetering


19 maart 2024

Deze week starten de werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting van de Hertogswetering nabij Oss. We maken o.a. kades stabieler, leggen een natuurvriendelijke oever aan en maken een nieuwe waterinlaat. Dit is een vervolg op fase 1 waarbij al maatregelen zijn genomen langs de Hertogswetering en de Roode Wetering.

Alle maatregelen zijn beschreven in het Projectplan Waterwet ‘Integrale aanpak Hertogswetering Roode Wetering’. De werkzaamheden die deze week starten zijn een vervolg op fase 1 waarbij al maatregelen zijn genomen langs de Hertogswetering en de Roode Wetering. Zoals het versterken van de kades, verbeteren van de waterkwaliteit en de aanleg van een ecologische verbindingszone (= natuurstrook langs de beek). Het volledige plan met alle maatregelen is te vinden op www.aaenmaas.nl/hertogswetering.

Werkzaamheden

Deze week starten we met de volgende werkzaamheden:

  • We maken over een traject van 9 kilometer de kades van de Hertogswetering minder steil en daarmee stabieler.
  • We leggen over een traject van 6 kilometer een natuurvriendelijke oever aan langs de beek. Dit betekent dat we de oever verflauwen en meer variantie aanbrengen in het profiel.
  • We maken een nieuwe inlaat voor water van de Hertogswetering naar de Osse aanvoersloot.
  • We verbreden de Osse aanvoersloot.

Planning

Aannemer Vissers Ploegmakers voert de werkzaamheden in opdracht van waterschap Aa en Maas uit. De aannemer start in de week van 18 maart. De werkzaamheden duren ongeveer 7 maanden. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. We werken tot en met mei aan het traject bij de Oijenseweg. Na de zomervakantie worden de trajecten JF Kennedybaan-Gewandeweg en Kesselseweg-Hustenweg uitgevoerd.

HW 1

Vragen en meer informatie

Meer informatie over het project is te lezen op www.aaenmaas.nl/hertogswetering. Bij vragen, neem contact op met projectleider Zoë Verdiesen (zverdiesen@aaenmaas.nl) of junior projectleider Daan Seuntjens (dseuntjens@aaenmaas.nl).


Vragen? Neem contact op met:

Zoë Verdiesen

Zoe Verdiesen 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
E-mail
zverdiesen@aaenmaas.nl

Daan Seuntjens

Daan Seuntjens 1 Aa en Maas
Functie
Junior Projectleider
E-mail
dseuntjens@aaenmaas.nl