Eerste werkzaamheden Hertogswetering en Roode Wetering afgerond


9 september 2021

Sinds 2016 hebben waterschap Aa en Maas en de gemeente Oss energie gezet op de herinrichting van de Hertogswetering in combinatie met het ontwikkelen van een ecologische verbindingszone langs de Roode Wetering. Het doel was het maken van een veilige, ecologische en goed onderhoudbare situatie waarbij rekening gehouden werd met de wensen van de omgeving. De eerste fase van het project is nu volledig uitgevoerd.

Maatregelen

In de eerste fase is een deel van de kades langs de Hertogswetering versterkt. De kades zijn nu stabieler en hebben minder last van erosie. Daarnaast zijn maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Hertogswetering te verbeteren. Op een aantal plaatsen is bijvoorbeeld plasdras aangelegd. Langs de Roode Wetering ligt nu over bijna 8 kilometer  een ecologische verbindingszone. Dit is een natuurlijke groene zone langs de beek die ervoor zorgt dat natuurgebieden met elkaar verbonden worden. Zo krijgen planten en dieren meer ruimte om zich veilig te kunnen verplaatsen. Ook is de eerste Vislift XL ter wereld geplaatst ter hoogte van de stuw Ooijse hut; een slimme vispassage die ervoor zorgt dat vissen langs de stuw verder de Hertogswetering op kunnen zwemmen.

Officiële opening

Het heringerichte gebied is tijdens een kleinschalige feestelijke bijeenkomst op woensdag 8 september officieel geopend. Daarbij waren wethouder gemeente Oss Johan van der Schoot en gedeputeerde Water Hagar Roijackers aanwezig.

Dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas Ernest de Groot: “De aanleg van ecologische verbindingszones is niet alleen van belang voor het verbinden van bos- en natuurgebieden, maar ook voor het creëren van robuustere rust- en leefgebieden ter plekke van zo’n zone. We zijn blij dat we weer een forse stap zetten in de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (natuurnetwerk Brabant) in Oost-Brabant.” Wethouder Van der Schoot sluit aan: “Dit is een uniek stukje natuuruitbreiding in de gemeente Oss wat past bij de opgave in het buitengebied. Maar het is nog niet af, het smaakt naar meer. Dat geldt ook voor de goede samenwerking met de provincie en het waterschap.”

Tijdens de opening is een insectenhotel onthuld, aangeboden door aannemer Vissers Ploegmakers. Dit is niet alleen interessant om te zien voor inwoners en recreanten, ook krijgt de nieuw ingerichte natuur hierdoor een extra impuls.

Volgende fase

Met de afronding van de werkzaamheden kan de volgende fase van de herinrichting van start gaan. Hierin wordt het resterend deel van de kades van de Hertogswetering toekomstbestendig gemaakt, extra plasdras aangelegd en, waar nodig, bagger uit de Hertogswetering gehaald.

Meer informatie over het project vindt u op www.aaenmaas.nl/hertogswetering.

oplevering 1
Moeraszone bij de Hertogswetering, een fijne plek voor de
modderkruiper
oplevering 2
Links wethouder Johan van der Schoot, rechts db-lid Ernest de
Groot en gedeputeerde Hagar Roijackers