Optimalisatie Hertogswetering en Roode Wetering


Waterschap Aa en Maas richt de Hertogswetering opnieuw in en ontwikkelt een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Roode Wetering. Dit doen we samen met de gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant. We houden rekening met de wensen van de omgeving en willen een situatie die veilig is en goed te onderhouden.

Locatie

Wat gaan we doen?

  • We verlagen het waterpeil en vergroten de stroming in de Hertogswetering;
  • We zorgen voor minder sterrenkroos en algen in de zomerperiode;
  • We maken de kades van de Hertogswetering minder steil en daarmee stabieler;
  • We verbeteren het maaibeheer van de Hertogswetering en Roode Wetering;
  • We zorgen ervoor dat meer planten- en diersoorten zich in het gebied kunnen vestigen en verplaatsen.

Wat hebben we gedaan?

Na het vaststellen van het projectplan door het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas zijn we aan de slag gegaan met de aanbesteding voor een aannemer die het werk voor ons gaat uitvoeren. Begin 2019 heeft onzekerheid over milieuwetgeving rondom de stofgroep PFAS ervoor gezorgd dat het gestarte aanbestedingstraject stil is komen te liggen. In juli 2019 heeft de regering nieuwe (voorlopige) milieunormen vastgesteld over PFAS in water- en landbodem. Door die nieuwe normen en extra metingen in de water- en landbodem is besloten het aanbestedingstraject terug te trekken en een nieuwe opdracht te formuleren zonder bagger opgave. De aanbesteding voor deze nieuwe opdracht is inmiddels bijna afgerond, we hebben nu een voorlopige gunning.

Planning

In februari 2020 is de aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren. We verwachten dat de werkzaamheden na de zomer van 2020 starten en medio 2021 klaar zijn.

Samenwerkingspartners

  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Oss

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Hertogswetering:

Dijkversterking Ravenstein-Lith

De rivier de Maas vanuit de lucht

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.