Realiseren EVZ Roode Wetering – Hertogswetering


Waterschap Aa en Maas richt de Hertogswetering opnieuw in en ontwikkelt een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Roode Wetering. Dit doen we samen met de gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant. We houden rekening met de wensen van de omgeving en willen een situatie die veilig is en goed te onderhouden.

Locatie

Wat gaan we doen?

 • We verlagen het waterpeil en vergroten de stroming in de Hertogswetering;
 • We zorgen voor minder sterrenkroos en algen in de zomerperiode;
 • We maken de kades van de Hertogswetering minder steil en daarmee stabieler;
 • We verbeteren het maaibeheer van de Hertogswetering en Roode Wetering;
 • We zorgen ervoor dat meer planten- en diersoorten zich in het gebied kunnen vestigen en verplaatsen.

Planning

De werkzaamheden zijn begin september 2020 gestart en medio 2021 afgerond.

We gaan nu fase 2 voorbereiden. Hierin wordt het resterend deel van de kades van de Hertogswetering toekomstbestendig gemaakt, extra plasdras aangelegd en, waar nodig, bagger uit de Hertogswetering gehaald.

Wat hebben we gedaan?

In februari 2020 is via aanbesteding een aannemer gekozen. Vanwege de nieuwe (voorlopige) milieunormen over PFAS in water- en landbodem is de baggeropgave uit de oorspronkelijke opdracht gehaald. Medio 2021 hebben we fase 1 afgerond:

 • Een deel van de de kades is nu stabieler en heeft minder last van erosie.
 • Er zijn maatregelen genomen om de waterkwaliteit van de Hertogswetering te verbeteren. Op een aantal plaatsen is bijvoorbeeld plasdras aangelegd.
 • Langs de Roode Wetering ligt over bijna 8 kilometer een ecologische verbindingszone.
 • De eerste Vislift XL ter wereld is geplaatst ter hoogte van de stuw Ooijse hut; een slimme vispassage die ervoor zorgt dat vissen langs de stuw verder de Hertogswetering op kunnen zwemmen.

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Oss

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Hertogswetering:

Dijkversterking Ravenstein-Lith

De rivier de Maas vanuit de lucht

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.