Nieuwsservice 12 januari 2023


logo-header
Nieuwsservice 12 januari 2023

Mogelijk tijdelijk lager waterpeil in Peelregio tijdens werkzaamheden stuw Katsberg

stuw katsberg

Waterschap Limburg voert vanaf medio januari een aantal weken werkzaamheden uit aan stuw Katsberg. Om het werk te kunnen uitvoeren, zal de aanvoer van het water lager zijn. Dit kan in watergangen in de Peelregio op sommige plekken leiden tot een tijdelijk lager waterpeil.

Verhoogde waterstanden door aanhoudende regen

2023-1-12-hoge-waterstanden

Het is nat buiten en het regent stevig door. Afgelopen 48 uur is in ons werkgebied tussen de 30 en 45 mm regen gevallen. De meeste regen viel in het noordelijk deel van ons gebied. De komende 48 uur wordt er nog eens 25 tot 40 mm verwacht. Daarnaast is er in het Maasstroomgebied ook veel regen gevallen, waardoor we volgende week ook een verhoogde afvoer op de Maas langs ons gebied verwachten. In dit bericht lees je de stand van zaken, verwachtingen en hoe we de situatie monitoren.

Een nieuwe baan en je studieschuld aflossen? Dat kan bij Aa en Maas!

Collega's-kantoor-dorpsplein-kaart-gebiedskaart (1)-medium

Ben je net klaar met studeren en heb je nog een studieschuld, of ben je misschien al heel wat jaren bezig om deze af te lossen? Dan helpen wij jou daar graag bij! Wij lossen jaarlijks een deel van je studieschuld af, voor een periode van maximaal 5 jaar. Het bedrag kan oplopen tot zo’n €15.000 bruto maximaal. De voorwaarde is dat je minimaal 5 jaar bij onze organisatie blijft werken. We maken het geld rechtstreeks over naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Provincies en waterschappen maken afspraken tegen verdroging Peelvenen

2023-1-11-peelvenen

De provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg hebben een intentieovereenkomst gesloten over de onttrekking van grondwater in de bufferzones rondom het Natura 2000-gebied Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel (Peelvenen). In de overeenkomst staan afspraken voor de komende twee jaar om het waterbeheer verder te verbeteren en om voorbereidingen te treffen voor de vernieuwing van het Natura 2000-beheerplan Peelvenen. In deze overgangsperiode wordt onderzocht wat nodig is om het natuurgebied verder te beschermen tegen verdroging en worden vrijwillige maatregelen gestimuleerd om meer water vast te houden en minder (grond)water te gebruiken.

Gratis lesmateriaal voor het mbo over waterschappen

2022-1-11-mbo-lesmateriaal

Het werk van waterschappen is belangrijk. En voor veel mbo-opleidingen interessant! Daarom ontwikkelden we gratis lesmateriaal voor het mbo.

Collega Ronald Wolters bij Een Vandaag over zorgen rond de bever

Ronald Wolters bij EenVandaag

Onze beleidsadviseur Waterveiligheid Ronald Wolters vertelde dinsdag in de uitzending van Een Vandaag op NPO1 over de veiligheidsproblemen rond beverschade. Ronald: "Op meerdere plekken in ons werkgebied moeten we schades herstellen, dammen verwijderen en dijken versterken. Gaten in oevers en dijken zorgen ook voor problemen met onderhoud: Dan zakken trekkers bijvoorbeeld weg bij het maaien, dat is dus een persoonlijk veiligheidsprobleem en een probleem omdat de dijk minder goed werkt. Wij zijn daar heel druk mee."

Waterbericht december 2022 en huidige stand watersysteem: Grondwaterstanden stijgen

Hoge waterstand om te gebruiken bij waterbericht december 2022

December was een relatief natte maand. De eerste weken waren droog, maar daarna sloeg het weer om en werd het wisselvallig. Ook de eerste week van januari was nat. Van begin december tot 9 januari is er tussen de 105 en 155mm regen gevallen. De grondwaterstanden stegen hierdoor en zijn grotendeels normaal of iets verhoogd voor de tijd van het jaar. Op de hoger gelegen gebieden en de gebieden zonder wateraanvoer blijft de grondwaterstand nog wat achter. Lees in dit waterbericht wat dit betekent voor de sloten, beken en grondwaterstanden.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.