Mogelijk tijdelijk lager waterpeil in Peelregio tijdens werkzaamheden stuw Katsberg


9 januari 2023

Waterschap Limburg voert vanaf januari een aantal weken werkzaamheden uit aan stuw Katsberg. Om het werk te kunnen uitvoeren, zal de aanvoer van het water lager zijn. Dit kan in watergangen in de Peelregio op sommige plaatsen leiden tot een tijdelijk lager waterpeil. De stuw Katsberg ligt bij de instroom vanuit de Noordervaart naar het Kanaal van Deurne.

Aanleg geautomatiseerde stuw

Waterschap Limburg vervangt de ‘oude’ stuw Katsberg door een nieuwe klepstuw om het watersysteem goed te beheren en water te kunnen sturen. De stuw wordt ook op afstand bestuurbaar gemaakt, zodat het waterpeil in de toekomst nauwkeurig in de gaten kan worden gehouden.

De werkzaamheden starten op 16 januari en nemen vooralsnog zes weken in beslag. Met vragen over de werkzaamheden kun je terecht bij waterschap Limburg.

*Update 23-3-2023

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Lees het bericht: Project Peelkanalen vordert: stuw Katsberg klaar voor gebruik!