Nieuwsservice 4 augustus 2022


logo-header
Nieuwsservice 4 augustus 2022

Op steeds meer locaties blauwalg door warmte en droogte: Pas op!

Blauwalg omgeving Gemert-Bakel Boven Aa

Warme, droge dagen en veel zon. We signaleren op steeds meer plekken blauwalg in ons werkgebied. Dit komt doordat sloten en beken verder opwarmen door het uitblijven van neerslag. En water in droogvallende beken of sloten wordt aangevoerd uit de Brabantse kanalen en de Maas waarin zich blauwalgen bevinden. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Daar kun je ziek van worden. Niet alleen mensen, maar ook dieren. Opletten dus!

Bestaand onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater vanaf donderdag 4 augustus ook van toepassing op bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt

2022-08-02-uitbreiding-onttrekkingsverbod-uit-oppervlaktewater-augustus-2022

In sloten en beken staat steeds minder water. Verschillende sloten vallen al droog. Hierdoor ontstaat schade aan planten en dieren zoals vissterfte. En ook de waterkwaliteit wordt minder. Daarom nemen we nog meer maatregelen. In een groot deel van ons werkgebied geldt al dat er geen water meer uit sloten en beken gehaald mag worden. Vanaf donderdag 4 augustus is dit ook van toepassing op het besproeien van bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt (kapitaalintensieve teelten).

Oorzaak dode eenden De Vlier bekend: botulisme

2022-08-02-botulisme-deurne

Vorige week vonden we meerdere dode eenden in De Vlier en Heiakkervijver in Deurne. We konden nog niet met 100% zekerheid zeggen of de oorzaak botulisme of vogelgriep was. Bij 1 dode eend bleek het om botulisme te gaan, waardoor we vermoedden dat dit ook bij de andere eenden het geval was. Inmiddels zijn meerdere eenden onderzocht. Botulisme blijkt ook bij de andere eenden de doodsoorzaak te zijn. We kunnen vogelgriep uitsluiten.

Grondwater oppompen bij de Hooge Raam en Esperloop vanwege hoge ecologische waarde

2022-08-02-grondwater-oppompen-hooge-raam

De Esperloop en de Hooge Raam vallen benedenstrooms bijna droog. In tijden van droogte is er een protocol om door middel van opgepompt grondwater droogval in de Esperloop en de Hooge Raam te voorkomen. We kunnen hierdoor het oppervlaktewater aanvullen voor natuurdoeleinden. Dit is noodzakelijk voor behoud van de huidige hoge ecologische waarde, zoals de bijzondere ‘gewone bronlibel’ in de Esperloop. De pompen staan sinds 1 augustus op beide locaties aan.

De Bosbeekjuffer: terug van weggeweest

2022-08-02-bosbeekjuffer

Ben je als ecoloog op veldbezoek bij het beekherstelproject in de Oeffeltse Raam, stuit je ineens op een juffer. En niet zomaar eentje. De Bosbeekjuffer is sinds een eeuw (!) terug van weggeweest. Reden? De bosbeekjuffer leeft bij natuurlijke, schone beekjes en profiteert van beekherstel. Laten dat nou net maatregelen zijn die we in de Oeffeltse Raam nemen. De plannen voor verder beekherstel in deze omgeving bieden deze fraaie juffer de komende jaren kansen om zich verder uit te breiden.

Aanleg natuurvriendelijke oever en poel in Laarbeek met STILA-regeling

Natuurvriendelijke oever en poel in Laarbeek met STILA-regeling

Vlakbij de Bimd, het terrein van IVN Laarbeek in Aarle-Rixtel, komen een natuurvriendelijke oever en een nieuwe poel. De aanleg en het beheer hiervan worden gefinancierd vanuit de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). IVN Laarbeek vroeg samen met het Onze Lieve Vrouwe Gilde, eigenaar van de grond, de subsidie aan.

Waterbericht juli 2022: Wegzakkende grondwaterstanden dus veel droogtemaatregelen

Waterbericht juli 2022_inlaten water

De maand juli is in tegenstelling tot juni erg droog geweest. Vrijwel de hele maand is amper neerslag gevallen. Dit leidde tot verder wegzakkende grondwaterstanden, droogval en waterkwaliteitsproblemen zoals blauwalg. In dit waterbericht van juli lees je hoe het watersysteem ervoor staat, welke maatregelen we nemen en hoe we komende tijd omgaan met de aanhoudende droogte.

De Zuiderwaterlinie: het verhaal van het water als vriend en als vijand

MB_Heusden_Vestingstad06

De een heeft er nog nooit van gehoord en voor de ander is het gesneden koek: de Zuiderwaterlinie. Voor iedereen die daar ergens tussenin zit – die de klok wel eens heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt – leggen we in dit eerste deel graag uit wat de Zuiderwaterlinie is en hoe ze is ontstaan. In deel twee gaan we in op waarom de Zuiderwaterlinie nu nog belangrijk is en wat we daar als Brabants waterschap mee doen.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.