Aanleg natuurvriendelijke oever en poel in Laarbeek met STILA-regeling


1 augustus 2022

Vlakbij de Bimd, het terrein van IVN Laarbeek in Aarle-Rixtel, komen een natuurvriendelijke oever en een nieuwe poel. De aanleg en het beheer hiervan worden gefinancierd vanuit de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). IVN Laarbeek vroeg samen met het Onze Lieve Vrouwe Gilde, eigenaar van de grond, de subsidie aan.

De natuurvriendelijke oever komt in de Koude Maas. Daarnaast komt er een nieuwe poel met ijsvogelwand. Met de vrijgekomen grond wordt een oeverzwaluwwand en een keverbank aangelegd. De landschapsontwikkeling gaat zorgen voor meer biodiversiteit op het terrein. Iets wat het Onze Lieve Vrouwen Gilde een warm hart toedraagt. Zij stelt haar grond dan ook graag ter beschikking.

Werkzaamheden gestart op 13 juli

Bij de start op 13 juli kwamen de initiatiefnemers, Gerrit Post (IVN), Henk van der Velden (Onze Lieve Vrouwe Gilde), veldcoördinator Martien Vinken, ondersteuners Karel Voets (Brabants landschap), Martine Niks (Gemeente Laarbeek) en eigen collega Sanne Huisman bij elkaar. Henk van der Velden kwam volledig in gildekledij. Wel zo toepasselijk!

Doel Stimuleringsregeling Landschap

De stimuleringsregeling heeft als doel om landschapsontwikkeling door boeren en inwoners in het buitengebied van Brabant te stimuleren. Met de subsidie kunnen aanpassingen in het landschap worden betaald die ten goede komen aan bijvoorbeeld de biodiversiteit of waterberging. Je kunt denken aan de aanleg van bloemrijke randen, knotbomen, poelen, houtsingels en wandelpaden over boerenland. Deelnemende gemeenten en wij als waterschap bieden deze pakketten aan en de provincie verdubbelt elke ingelegde euro. De beschikbare pakketten kunnen per gemeente verschillen. Dat is afhankelijk van de doelen die de gemeente nastreeft.

Lees meer over de STILA-regeling