De Bosbeekjuffer: terug van weggeweest


2 augustus 2022

Ben je als ecoloog op veldbezoek bij het beekherstelproject in de Oeffeltse Raam, stuit je ineens op een juffer. En niet zomaar eentje. De Bosbeekjuffer is sinds een eeuw (!) terug van weggeweest. Reden? De bosbeekjuffer leeft bij natuurlijke, schone beekjes en profiteert van beekherstel. Laten dat nou net maatregelen zijn die we in de Oeffeltse Raam nemen. De plannen voor verder beekherstel in deze omgeving bieden deze fraaie juffer de komende jaren kansen om zich verder uit te breiden.

Doordat er geïnvesteerd is in de verbetering van de waterkwaliteit en beekherstel heeft de juffer zich kunnen herstellen. En is nu dus weer teruggekomen in de Oeffeltse Raam. De Bosbeekjuffer gaat profiteren van het kronkelen (meanderen) van de beek en het bouwen met natuur (dood hout en boomwortels).

Artikel met collega Bram Spierings in Nature Today

Nature Today maakte een artikel met de Vlinderstichting en onze ecoloog Bram Spierings over de Bosbeekjuffer en de Oeffeltse Raam.

Lees het artikel op de website van Nature Today

Project Oeffeltse Raam

Samen met de gemeente en andere belanghebbenden passen we de beek aan zodat deze de gevolgen van klimaatverandering beter aankan. Zo leggen we een overloopgebied aan om bij hevige regenval overtollig water op te vangen, onderzoeken we hoe we het water efficiënter kunnen afvoeren richting de Sambeekse Uitwatering en zorgen we voor wateraanvoer vanuit de Maas om ook tijdens droogte water in de beek te houden.

Lees wat we nog meer doen in project Oeffeltse Raam

De Bosbeekjuffer