Nieuwsservice 11 augustus 2022


logo-header
Nieuwsservice 11 augustus 2022

Vispassages dicht, water in de beek!

Vispassages open en gesloten

Een vis die in een beek zwemt kan zomaar een stuw tegenkomen. In veel gevallen kan de vis de stuw passeren via een speciaal aangelegde passage. Hierin zwemt hij stroomop- of afwaarts. Dat is het liefste wat hij doet, ondertussen zoekend naar voedsel of naar een plek om zich voort te planten. Door droogte zijn we nu genoodzaakt vispassages te sluiten. Zo houden we het water vast in de beken dat anders door de vispassage wegstroomt.

Kijk uit: Valse e-mails van MijnOverheid in omloop

Voorbeeld Phishingmail

We hebben meerdere meldingen van inwoners binnen en buiten ons werkgebied ontvangen dat er valse emails (phishing mails) in omloop zijn vanuit MijnOverheid. In de e-mail staat dat er een document afkomstig van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen klaar staat in de berichtenbox van MijnOverheid. Klik niet op de link in de e-mail. Gooi de e-mail weg en log alleen in via de website van MijnOverheid met je DigiD.

Door droogte schapen niet meer laten grazen op dijk

droge dijk

Helaas zorgt deze mooie warme zomer met hoge temperaturen ook voor nadelen. Niet alleen voor ons watersysteem (de sloten en beken), maar ook voor onze dijken. Door de aanhoudende droogte zien we dat de grasmat van de Maasdijk sterk achteruit gaat. Met name op plekken waar schapen grazen, droogt de grasmat uit. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor het kleidek van de dijk. Dat kan gevaren opleveren. Daarom hebben we besloten om de schapenbeweiding hier te stoppen.

Waarom we door droogte genoodzaakt zijn water met blauwalg aan te voeren in ons werkgebied

Blauwalg Maas bij Cuijk

Aanhoudende warme, droge dagen met veel zon. Op steeds meer verschillende plekken in ons werkgebied vinden we blauwalgen. Niet alleen in geïsoleerde stadswateren, maar ook in de Brabantse kanalen en de Maas. Door de droogte dreigen op veel plekken sloten en beken droog te vallen Daarom laten we extra water in. Dit water is vaak afkomstig uit de Brabantse kanalen en de Maas waar zich momenteel ook blauwalgen bevinden. We leggen je in dit bericht uit hoe we tot een afweging komen tussen géén water inlaten of wél water inlaten met blauwalg.

Collega Johannes Boersma over werkzaamheden stamriool Oss

2022-08-09-werkzaamheden-stamriool-oijen-oss

We herstellen het stamriool tussen onze rioolwaterzuivering in Oijen en Oss. Deze hoofdverbinding tussen Oss en onze rioolwaterzuivering Oijen is aangelegd in de jaren ’60 en is inmiddels sterk verouderd. DTV Nieuws bekeek de bijzondere werkomstandigheden in de donkere, lage koker onder de grond waar de werkmannen zich voortbewegen met rollators en scootmobielen. Dit leverde mooie beelden op!

Natuurlijke stoorzenders in ons werkgebied

grote_waternavel_exoot_drongelens_kanaal-medium

Als we de natuur haar gang laten gaan, komt alles toch goed? Nee, in de praktijk is dat helaas anders. Geven we de natuur vrij spel, dan raken sloten en beken verstopt, dijken verzwakt en neemt de waterkwaliteit af door het verlies van biodiversiteit. We moeten de natuur dus een handje helpen. We besteden veel geld aan het bestrijden én voorkomen van overlast door plaagsoorten en zijn op meerdere plekken aan het werk om plaagsoorten te verwijderen.

De Zuiderwaterlinie: het verhaal van het water als vriend en als vijand (deel 2)

MB_Grave_BeerseOverlaat04

De een heeft er nog nooit van gehoord en voor de ander is het gesneden koek: de Zuiderwaterlinie. Voor iedereen die daar ergens tussenin zit – die de klok wel eens heeft horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt – legden we in deel 1 uit wat de Zuiderwaterlinie is en hoe ze is ontstaan. In dit 2e laatste deel gaan we in op waarom de Zuiderwaterlinie nu nog belangrijk is en wat we daar als Brabants waterschap mee doen.

Wat betekent opschaling naar feitelijk watertekort voor Aa en Maas?

Kaart droogval

Het is je vast niet ontgaan dat we sinds woensdag 3 augustus landelijk zijn opgeschaald van niveau 1 (dreigend watertekort) naar niveau 2 (feitelijk watertekort). We leggen je uit wat dit betekent voor ons werkgebied.

400 liter per seconde extra pompen naar Peelkanalen

2022-08-04-pomp_aan_bij_noordervaart

Het blijft komende tijd warm en droog. Sloten en beken vallen droog. Daarom blijven we aanvullende droogtemaatregelen nemen. Sinds donderdag 4 augustus pompen we 24/7 extra kanaalwater uit Wessem-Nederweert naar de Noordervaart. Dit doen wij in samenwerking met Rijkswaterstaat en waterschap Limburg.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.