Door droogte schapen niet meer laten grazen op dijk


10 augustus 2022

Helaas zorgt deze mooie warme zomer met hoge temperaturen ook voor nadelen. Niet alleen voor ons watersysteem (de sloten en beken), maar ook voor onze dijken. Door de aanhoudende droogte zien we dat de grasmat van de Maasdijk sterk achteruit gaat. Met name op plekken waar schapen grazen, droogt de grasmat uit. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor het kleidek van de dijk. Dat kan gevaren opleveren. Daarom hebben we besloten om de schapenbeweiding hier te stoppen.

Gras op een dijk zorgt voor stevigheid. Als het lange tijd droog en warm is zoals nu, drogen de wortels van het gras sneller uit. De erosiebestendigheid van de dijk neemt hierdoor af, omdat wortels juist de grond bindt en de dijk sterk maakt. Hierdoor droogt ook het onderliggende kleidek sneller uit. En we zien zelfs dat deze op plekken scheurt. Ook op plaatsen waar het gras nog wel groen is.

Omdat de komende weken weinig tot geen regen is voorspeld, hebben we besloten de schapenbeweiding te stoppen. Op plekken waar de schapen grazen, drogen de grasmat en dus het kleidak namelijk sneller uit. We hebben de schapenhouders hiervan op de hoogte gebracht.

Kleidek sproeien

Het kleidek waar de scheuren zijn ontstaan, is 2 jaar geleden over een lengte van 350 gefreesd en opnieuw ingezaaid, omdat er toen ook veel scheuren waren. Omdat het gras na 2 jaar nog niet zijn volledige sterkte heeft en dus meer kans heeft op indrogen en afsterven en omdat we al scheuren zien, gaan we hier deze week sproeien. Dit doen we vanwege veiligheid en om ernstigere schade te voorkomen. Als de klei nat wordt, krimpen de scheuren.

Maaien

Of we in augustus de dijk gaan maaien, is afhankelijk van het weer. Na maaien kan namelijk hetzelfde effect ontstaan als bij het beweiden met schapen. Wanneer de schapen weer terug mogen op de dijk, is nu nog niet te voorspellen. Na regen moet het gras eerst weer aansterken.

Lees meer over het maaien van onze dijken

Schapen als natuurlijke grasmaaiers

Het maaien gebeurt meestal machinaal door een aannemer die het waterschap daarvoor inhuurt. De eerste maaironde is van halverwege juni tot half juli, de tweede van half augustus tot begin oktober. De aannemer zorgt voor het afvoeren van het maaisel. Zo voorkomen we dat de grasmat verstikt en onkruidsoorten verschijnen die andere plantensoorten verdringen.  Op een aantal delen van onze dijken grazen schapen. Zij vervullen de rol van een natuurlijke maaimachine. Een prachtig gezicht en het zorgt voor een mooie fasering van de grasmat. Ook dat is dan weer goed voor de bloemen en insecten.

Meer over droogte en onze dijken

scheuren in de dijk
Scheuren in de klei op de dijk omgeving Heusden
Droogte dijk
Een droog perceel waar beweid is in de omgeving Haren