Waterschapsverkiezingen 2023

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen bekend

Op 23 maart is tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau de definitieve verkiezingsuitslag van waterschap Aa en Maas vastgesteld. Het aantal zetels per partij, zoals bekend gemaakt bij de voorlopige uitslag, blijft ongewijzigd. Ook de gekozen bestuurders zijn nu bekend. Twee kandidaten, een van de BBB en een van de Partij voor de Dieren, hebben voldoende voorkeurstemmen gehaald om toch een zetel te krijgen in het algemeen bestuur.

Lees meer over de definitieve uitslag

Waarom waterschapsverkiezingen?

Als inwoner van Nederland heb je belang bij goed waterbeheer en daar betaal je belasting voor. Daarom mogen inwoners meebeslissen over de samenstelling van het waterschapsbestuur via de waterschapsverkiezingen. Eén keer in de 4 jaar mag je naar de stembus om jouw vertegenwoordiger in het waterschapsbestuur te kiezen.

Lees meer over de waterschapsverkiezingen

Op wie kun je stemmen?

Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit leden van politieke partijen. Deze leden worden gekozen door de inwoners van het werkgebied tijdens de waterschapsverkiezingen. Samen nemen zij beslissingen over wat het waterschap doet en hoe ze hoé het waterschap haar taken uitvoert, nu en in de toekomst.

Bekijk hier meer informatie over en video's van de politieke partijen waarop je kunt stemmen

Hoe kun je stemmen?

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de waterschapsverkiezingen en verkiezingen voor Provinciale Staten. Kort voor de verkiezingen ontvang je, als je 18 jaar bent of ouder, over de post je stempas. Neem deze stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Op het stembureau ontvang je een stembiljet met alle kandidaten op wie je kan stemmen erop en een rood potlood. In een stemhokje kleur je het rondje in voor de naam van de persoon op wie je wilt stemmen. De kandidatenlijst ontvang je ook per post zodat je vooraf vast kunt kijken naar wie jouw voorkeur uitgaat.

Lees meer over hoe je kunt stemmen

Achtergrondinformatie

2023-2-8-Rwzi-Den-Bosch-luchtfoto

Bekijk via onderstaande button achtergrondinformatie over de waterschapsverkiezingen, zoals regels rond de verkiezing en benoeming van de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Ook vind je hier publicaties en bekendmakingen met betrekking tot de waterschapsverkiezingen.