Hoe kun je stemmen?


Kort voor de verkiezingen ontvang je, als je 18 jaar bent of ouder, over de post je stempas. Neem deze stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Op het stembureau ontvang je een stembiljet met alle kandidaten op wie je kan stemmen erop en een rood potlood. In een stemhokje kleur je het rondje in voor de naam van de persoon op wie je wilt stemmen. De kandidatenlijst ontvang je ook per post zodat je vooraf vast kunt kijken naar wie jouw voorkeur uitgaat.

Wanneer zijn de verkiezingen?

Op woensdag 15 maart 2023. Dat is tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen.

Waar kan ik stemmen?

Kort voor de verkiezingen ontvang je over de post je stempas en ook een brief met daarbij de stembureaus bij jou in de buurt. Je moet in je eigen gemeente en eigen waterschap stemmen. Soms kan het zo zijn dat er meerdere waterschappen binnen één gemeente vallen, dan kun je niet automatisch bij alle stembureaus in de gemeente stemmen voor jouw waterschap. Houd dat dus goed in de gaten!

Kan ik iemand machtigen die in een ander waterschap woont?

Goed dat je je stem wilt uitbrengen! Mocht je niet in de mogelijkheid zijn om zelf langs het stembureau te gaan, dan is iemand machtigen een goede oplossing. Helaas kan je niet iemand machtigen die in een ander waterschap woont. Iemand die in hetzelfde waterschap woont, kun je wel machtigen om voor je te stemmen.

Ik heb nog geen stempas gekregen

De gemeentes versturen de stempassen. Vraag dus bij je gemeente na waar je stempas blijft.

Vervangende stempas

Soms moet je een vervangende stempas aanvragen. Dit kan nodig zijn als je er geen in de brievenbus hebt ontvangen, of als je je stempas kwijt bent.

Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

De meeste stembureaus gaan om 07.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. Op je stempas vind je de exacte openingstijden.

Zijn er aparte stembureaus voor de waterschapsverkiezingen?

Nee. Je stemt voor zowel de waterschappen als voor de provincie in hetzelfde stembureau.

Wanneer is de uitslag van de verkiezingen bekend?

De definitieve uitslag voor de verkiezingen wordt niet eerder dan 23 maart 2023 bekendgemaakt. Dat is wettelijk vastgelegd. Voor die tijd is het mogelijk om een voorlopige uitslag te geven. De verwachting is dat dat op donderdag 16 maart het geval is.

Waarom lopen de waterschapsgrenzen niet gelijk aan de provinciegrenzen en hoe komt het dat in één gemeente soms meerdere waterschappen liggen?

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer. Hoe dat waterbeheer gaat, verschilt per gebied. Daarom zijn de waterschappen op stroomgebied ingedeeld. Dit betekent dat de grenzen van een wa-terschap waterstaatkundig zijn bepaald (stroom- en bemalingsgebieden, dijkringen) en volgen dus niet de ‘normale’ bestuurlijke grenzen. Vandaar dat ruim de helft van de waterschappen in meer dan één provincie ligt. Waterschap Rivierenland ligt zelfs in vier provincies. Om dezelfde reden kennen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam drie waterschappen binnen hun grondgebied.

Melding maken eventuele onrechtmatigheid stembureau

Denk je dat er mogelijk een onrechtmatigheid zit in de telling van een stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Of bij het bepalen van de uitslagen? Dan kun je dit melden via het formulier hieronder. Het centraal stembureau moet de melding voor 21 maart 2023, 11:00 uur ontvangen hebben.

  • In de melding moet staan waaruit de eventuele onrechtmatigheid bestaat. Alleen melden dat er een eventuele onrechtmatigheid zou zijn, is niet voldoende.
  • De melding moet gaan over iets dat je zelf hebt ervaren, dus niet van horen zeggen. Bijvoorbeeld: “Ik heb op kandidaat X gestemd en kan mijn stem niet terugvinden.” Niet: “Ik heb gehoord dat stembureau X niet goed heeft geteld.”
  • De melding gaat over mogelijke onrechtmatigheden in het (op-) tellen van de stemmen. Of over het digitale bestand met resultaten van de gemeente. Dit zijn onrechtmatigheden die het gemeentelijk stembureau kan aanpassen. Over andere dingen kun je bezwaar maken tijdens de zitting van het centraal stembureau. Bijvoorbeeld over een stemlokaal, die je moeilijk kon bereiken.
  • Meldingen moet je via het formulier hieronder indienen.
  • Je hoeft in de melding niet je naam en gegevens te noemen. Dat is niet verplicht.

Melding maken