Wat valt er te kiezen?


Je zult misschien denken: iedereen is toch voor een veilige dijk? Dat is natuurlijk zo, maar ben je er bijvoorbeeld voor om meer belastinggeld te investeren in het ophogen van de dijk of lijkt het je beter om tegen minder geld meer ruimte te geven aan het water? Je kunt dus een mening hebben over het waterbeheer bij jou in de buurt. Vind jij bijvoorbeeld dat er een duurdere, betere rioolwaterzuivering moet komen of vind je dat vervuilers harder moeten worden aangepakt?

Hoe zit het in elkaar?

Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit leden van politieke partijen. Deze leden worden gekozen door de inwoners van het werkgebied tijdens de waterschapsverkiezingen. Samen nemen zij beslissingen over wat het waterschap doet en hoé het waterschap zijn taken uitvoert, nu en in de toekomst. Het waterschap voert veel basistaken uit voor een veilig, gezond en goed werkend watersysteem voor mens, plant en dier. Daar kan iedereen op rekenen. Toch blijft er nog genoeg te kiezen binnen het waterschapsbestuur.

Voorbeelden van keuzes/dilemma’s waar waterschapsbesturen zich mee bezig houden

Nog hogere dijken of moeten we zelf wijken?

Moeten we hogere dijken bouwen of meer ruimte vrijhouden voor water?

Gedrag of belasting aanpassen?

Moeten we beter letten op wat we doorspoelen of moeten de waterschappen steeds meer belastinggeld investeren in zuiveringen?

Overal bouwen of met water rekening houden?

Bepaalt het water waar onze huizen komen, of bepalen onze huizen waar het water mag komen?

Super schoon of schoon genoeg?

Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort?

Alleen veiligheid of ook vermaak?

Moet een waterschap zich ook bezighouden met recreatieve mogelijkheden op en langs het water?