De Maashorst


Waterschap Aa en Maas bereidt een tweede set aan maatregelen voor om het watersysteem in De Maashorst robuuster te maken. Het gebied kampt met de gevolgen van verdroging. Dit heeft effect op de landbouw en de natuur in het gebied, en op de omliggende gebieden. In samenspraak met de omgeving hebben we een plan opgesteld met verschillende maatregelen.

We splitsen deze maatregelen op in twee uitvoeringsfases. In de eerste fase  plaatsen we extra stuwen en dempen we een aantal beken en sloten. In de tweede fase herinrichten we een deel van de Palmvenloop en de Venloop om het water langer vast te houden. Op langere termijn zijn nog maatregelen nodig, zoals het omvormen van naaldbos naar loofbos en meer laten infiltreren van regenwater in de kernen rondom de Maashorst. Het grondwaterpeil moet omhoog, op basis van afspraken in het Waterbeheerplan en het provinciaal Grondwaterconvenant.

Locatie

De Maashorst ligt tussen Uden, Nistelrode, Oss, Heesch, Schaijk en Zeeland. Met zijn 3500 hectare aan bossen, heidevelden, stuifduinen en vennen en meer, vormt dit het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Het projectgebied is opgedeeld in een aantal deelgebieden: Herperduin (1), Heesch (2), Palmven (3), Venloop (4), Hengstheuvel & 't Hultje (5).

Wat gaan we doen?

 • Fase 1: we plaatsen extra stuwen en verondiepen of dempen enkele beken of sloten. Waar mogelijk worden duikers verwijderd.
 • Fase 2: we herinrichten een deel van de Palmvenloop en de Venloop. Dit houdt in dat we de watergangen een ander profiel geven: smaller en licht slingerend. Een deel van de watergangen wordt dieper, zodat het water bij piekbuien goed weg kan. Een deel wordt juist breed en ondiep om het water bij piekbuien op te vangen. Ook krijgen de watergangen meer natuurvriendelijke oevers, wat kansen biedt voor amfibieën, insecten en (onderwater)planten). Zo ontstaat er een grotere variatie aan flora en fauna.

Planning

Voor fase 1 bereiden we momenteel de uitvoering van de projectplannen Waterwet voor de deelgebieden Heesch, Palmven, Hengstheuvel, Venloop en Herperduin voor. We zijn bezig met het opstellen van het bestek en de aanbesteding voor een aannemer. Eind 2024 hopen we te kunnen starten met de werkzaamheden voor fase 1 in de eerste deelgebieden.

Voor fase 2 zijn we bezig met het afronden van het ontwerp van de Palmvenloop en de Venloop. Daarna vragen we de benodigde vergunning aan en start de voorbereiding voor uitvoering. Begin 2025 hopen we te starten met de werkzaamheden voor fase 2.

Wat hebben we gedaan?

 • Eerder voerden we verschillende deelprojecten uit in De Maashorst. De Venloop, de Groote Wetering en Grensweg zijn heringericht. Ook plaatsten we vorig jaar een aantal LOP (landbouw ontwikkelplan) -stuwen en rijplaatstuwen. Water kan daardoor langer worden vastgehouden en heeft meer tijd om de grond in te zakken.
 • We hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken van het dalende grondwaterpeil en de verdroring van de Maashorst en Herperduin.
 • Een procesgroep is opgericht waarin onder meer de gemeenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, Stichting Natuurorganisaties Maashorst zijn vertegenwoordigd.
 • In 2022 vonden bijeenkomsten plaats met de procesgroep, en met omwonenden en perceeleigenaren rondom de waterlopen in de deelgebieden. Dit ter kennisdeling en bespreking van de plannen en mogelijke maatregelen.
 • Het ontwerp-projectplan Waterwet lag van 10 maart 2023 tot en met 21 april ter inzage. We organiseerden hiervoor een inloopbijeenkomst.
 • Het projectplan Waterwet lag van 3 augustus 2023 tot en met 14 september 2023 ter inzage.

Samenwerkingspartners en subsidie

 • Gemeente Oss
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Maashorst
 • Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV
 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Noord-Brabant

Dit project is mede mogelijk dankzij financiering van provincie Noord-Brabant

logo provincie

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van De Maashorst:

Hooge Raam/Halsche Beek

hooge_raam_16

We gaan de Hooge Raam en Halsche Beek herinrichten zodat de beken beter tegen de gevolgen van klimaatverandering kunnen.

Ecologische verbindingszone Meerkensloop

20230606_154907

Tussen Uden en Boekel leggen we langs de Meerkensloop een nieuwe natuurstrook aan die natuurgebieden met elkaar verbindt.

Contact

Simon Schimmel

Simon Schimmel 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06- 83 18 36 91
E-mail
sschimmel@aaenmaas.nl

Lieke de Bruijckere

Lieke de Bruijckere 2 Aa en Maas
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06- 18 60 47 46
E-mail
ldebruijckere@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.