De Maashorst


Waterschap Aa en Maas bereidt een tweede set aan maatregelen voor om het watersysteem in De Maashorst robuuster te maken. Het gebied kampt met droogte en de gevolgen van verdroging. Dat zien we met name aan het dalende grondwaterpeil. Dit heeft effect op de landbouw en de natuur in het gebied, maar ook op de omliggende gebieden. In samenspraak met de omgeving stellen we een plan op met effectieve maatregelen voor de korte en lange termijn.

Je kunt bij mogelijke maatregelen op de korte termijn denken aan het plaatsen van extra stuwen en dempen van watergangen, en op de langere termijn aan het omvormen van naaldbos naar loofbos en meer laten infiltreren van regenwater in de kernen rondom de Maashorst. Op basis van afspraken in het Waterbeheerplan en het provinciaal Grondwaterconvenant moet het grondwaterpeil omhoog.

Locatie

De Maashorst ligt tussen Uden, Nistelrode, Oss, Heesch, Schaijk en Zeeland. Met zijn 3500 hectare aan bossen, heidevelden, stuifduinen en vennen en meer, vormt dit het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Het projectgebied is opgedeeld in een aantal deelgebieden: Herperduin (1), Heesch (2), Palmven (3), Venloop (4), Hengstheuvel & 't Hultje (5).

Wat gaan we doen?

 • We doen onderzoek naar de oorzaken van het dalende grondwaterpeil en de verdroging van de Maashorst en Herperduin.
 • We brengen mogelijke maatregelen in kaart om de verdroging tegen te gaan.
 • We delen onze bevindingen met de omgeving en leggen een voorkeursrichting voor maatregelen voor.
 • We komen tot een set aan maatregelen en overleggen welke op korte termijn uitgevoerd kunnen uitvoeren en welke op lange termijn.
 • We regelen de vergunningen en gunnen de opdracht aan een aannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de maatregelen.

Planning

We bereiden momenteel de uitvoering van de projectplannen Waterwet voor de deelgebieden Heesch, Palmven, Hengstheuvel, Venloop en Herperduin voor. We zijn bezig met het opstellen van het bestek en de aanbesteding voor een aannemer. Begin 2024 hopen we te kunnen starten met de werkzaamheden in de eerste deelgebieden.

Wat hebben we gedaan?

 • Eerder voerden we verschillende deelprojecten uit in De Maashorst. De Venloop, de Groote Wetering en Grensweg zijn heringericht. Ook plaatsten we vorig jaar een aantal LOP (landbouw ontwikkelplan) -stuwen en rijplaatstuwen. Water kan daardoor langer worden vastgehouden en heeft meer tijd om de grond in te zakken.
 • Voor de tweede set aan maatregelen gaven we ingenieursbureau RHDHV opdracht een geohydrologisch onderzoek uit te voeren. Dit om de oorzaken van de verdroging en het dalend grondwaterpeil in kaart te brengen. Ook is een procesgroep opgericht waarin onder meer de gemeenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, Stichting Natuurorganisaties Maashorst zijn vertegenwoordigd.
 • In maart en april 2022 vonden de eerste gespreksronden plaats met de procesgroep en met omwonenden en perceeleigenaren van de waterlopen in de deelgebieden. We bespraken het doel van dit project en deelden de eerste resultaten uit het onderzoek. We haalden gebiedskennis op en deden een eerste inventarisatie van welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn.
 • In juni en juli 2022 deelden we een eerste voorkeursinrichting met de procesgroep en met omwonenden en perceeleigenaren van de waterlopen in de deelgebieden. We bespraken de ontwerpen met daarop korte-, middellange- en langetermijnmaatregelen. In de maanden erna verwerkten we de aandachtspunten uit de tweede gespreksronde.
 • Het ontwerp-projectplan Waterwet lag van 10 maart 2023 tot en met 21 april 2023 ter inzage.
 • We organiseerden op 21 maart 2023 een inloopbijeenkomst voor belangstellenden met vragen over het ontwerp-projectplan per deelgebied.
 • Het projectplan Waterwet lag van 3 augustus 2023 tot en met 14 september 2023 ter inzage.

Samenwerkingspartners en subsidie

 • Gemeente Oss
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Maashorst
 • Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV
 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Noord-Brabant

Dit project is mede mogelijk dankzij financiering van provincie Noord-Brabant

logo provincie

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van De Maashorst:

Hooge Raam/Halsche Beek

hooge_raam_16

We gaan de Hooge Raam en Halsche Beek herinrichten zodat de beken beter tegen de gevolgen van klimaatverandering kunnen.

Ecologische verbindingszone Meerkensloop

20230606_154907

Tussen Uden en Boekel leggen we langs de Meerkensloop een nieuwe natuurstrook aan die natuurgebieden met elkaar verbindt.

Contact

Simon Schimmel

Simon Schimmel 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06- 83 18 36 91
E-mail
sschimmel@aaenmaas.nl

Lieke de Bruijckere

Lieke de Bruijckere 2 Aa en Maas
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06- 18 60 47 46
E-mail
ldebruijckere@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.