De Maashorst


Waterschap Aa en Maas bereidt een tweede set aan maatregelen voor om het watersysteem in De Maashorst robuuster te maken. Het gebied kampt met droogte en de gevolgen van verdroging. Dat zien we met name aan het dalende grondwaterpeil. Dit heeft effect op de landbouw en de natuur in het gebied, maar ook op de omliggende gebieden. In samenspraak met de omgeving stellen we een plan op met effectieve maatregelen voor de korte en lange termijn.

Je kunt bij mogelijke maatregelen op de korte termijn denken aan het plaatsen van extra stuwen en dempen van watergangen, op de langere termijn aan het omvormen van naaldbos naar loofbos. Op basis van afspraken in het Waterbeheerplan en het provinciaal Grondwaterconvenant moet het grondwaterpeil omhoog.

Bekijk meer informatie over de opgave en het onderzoek in de Storymap

Locatie

De Maashorst ligt tussen Uden, Nistelrode, Oss, Heesch, Schaijk en Zeeland. Met zijn 3500 hectare aan bossen, heidevelden, stuifduinen en vennen en meer, vormt dit het grootste natuurgebied van Noord-Brabant. Het projectgebied is opgedeeld in een aantal deelgebieden: Herperduin (1), Heesch (2), Palmven (3), Venloop (4), Hengstheuvel & 't Hultje (5).

Wat gaan we doen?

 • We doen onderzoek naar de oorzaken van het dalende grondwaterpeil en de verdroging van de Maashorst en Herperduin.
 • We brengen mogelijke maatregelen in kaart om de verdroging tegen te gaan.
 • We delen onze bevindingen met de omgeving en leggen een voorkeursrichting voor maatregelen voor.
 • We komen tot een set aan maatregelen en overleggen welke op korte termijn uitgevoerd kunnen uitvoeren en welke op lange termijn.
 • We regelen de vergunningen en gunnen de opdracht aan een aannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de maatregelen.

Planning

De zomerperiode gebruiken we nu om de aandachtspunten uit de tweede gespreksronde te verwerken. We verwachten in september het voorstel met de kortetermijnmaatregelen af te ronden. Ook wordt het rapport van het geohydrologisch onderzoek opgeleverd. Naar verwachting kun je dan eind september de kaart met de voorgenomen kortetermijnmaatregelen inzien op deze pagina via de storymap.

Wat hebben we gedaan?

Eerder voerden we verschillende deelprojecten uit in De Maashorst. De Venloop, de Groote Wetering en Grensweg zijn heringericht. Ook plaatsten we vorig jaar een aantal LOP (landbouw ontwikkelplan) -stuwen en rijplaatstuwen. Water kan daardoor langer worden vastgehouden en heeft meer tijd om de grond in te zakken.

Voor de tweede set aan maatregelen hebben we het ingenieursbureau RHDHV opdracht gegeven voor een geohydrologisch onderzoek. Dit om de oorzaken van de verdroging en het dalend grondwaterpeil in kaart te brengen. Ook is een procesgroep opgericht waarin onder meer de gemeenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, Stichting Natuurorganisaties Maashorst zijn vertegenwoordigd.

In maart en april 2022 vonden de eerste gespreksronden plaats met de procesgroep en met omwonenden en perceeleigenaren van de waterlopen in de deelgebieden. We bespraken de aanleiding en het doel van dit project. We deelden de eerste resultaten uit het onderzoek. We haalden gebiedskennis op en deden een eerste inventarisatie van welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn. De gedeelde informatie vindt u terug in de storymap op deze pagina.

In juni en juli 2022 deelden we een eerste voorkeursinrichting met de procesgroep en met omwonenden en perceeleigenaren van de waterlopen in de deelgebieden. Per deelgebied bespraken we tekeningen met daarop korte-, middellange- en langetermijnmaatregelen.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Oss
 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Maashorst
 • Ingenieursbureau Royal Haskoning DHV
 • Staatsbosbeheer
 • Provincie Noord-Brabant

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van De Maashorst:

Hooge Raam/Halsche Beek

hooge_raam_16

We gaan de Hooge Raam en Halsche Beek herinrichten zodat de beken beter tegen de gevolgen van klimaatverandering kunnen.

Contact

Simon Schimmel

Simon Schimmel 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06- 83 18 36 91
E-mail
sschimmel@aaenmaas.nl

Peter Daverveld

Peter Daverveld
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-22 52 82 93
E-mail
pdaverveld@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief