Ecologische verbindingszone Meerkensloop


Tussen Uden en Boekel stroomt de Meerkensloop. Waterschap Aa en Maas gaat langs deze beek een nieuwe natuurstrook aanleggen die natuurgebieden met elkaar verbindt. Dieren en planten - zoals amfibieën, vogels en vlinders- krijgen zo meer leefruimte, waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen. Daarbij wordt het gebied door de inrichting ook aantrekkelijker voor nieuwe dier- en plantsoorten. Een ecologische verbindingszone is bovendien niet alleen nuttig, het zorgt ook voor afwisseling in het landschap.

Waar mogelijk nemen we ook andere opgaven en kansen mee, zoals wijstherstel en verbeteringen in het watersysteem.

Locatie

De Meerkensloop begint ter hoogte van de recreatieplas Hemelrijk en mondt uit in de Leijgraaf. De beek zelf is 4,5 kilometer lang. Binnen het projectgebied gaan we op een aantal plekken en op eigen gronden aan de slag. In totaal gaat het om een nieuwe natuurstrook van ruim 2 kilometer.

kaart projectt
Projectgebied Meerkensloop

Wat gaan we doen?

 • We leggen flauwe, natuurvriendelijke oevers aan langs delen van het traject;
 • We leggen poelen voor amfibieën aan;
 • We richten het gebied in met het streven dat na verloop van tijd een bloemrijk grasland kan ontstaan;
 • We planten bomen en struiken aan voor verschillende doelsoorten die daar baat bij hebben;
 • We brengen verbeteringen aan in de waterhuishouding;
 • We streven naar herstel van de geologische breuken zodat de bijzondere wijstnatuur meer kans krijgt;

Planning

In 2023 en 2024 voeren we een aantal onderzoeken uit op het vlak van onder meer de geologische breuken, bodemgesteldheid en flora & fauna. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een geschikte inrichting van de natuurstrook. Een eerste uitwerking zal worden besproken met de omgeving en belanghebbenden. Daarna kiezen we het voorkeursontwerp en werken deze verder uit. Vervolgens vragen we de benodigde vergunningen aan en wordt een geschikte aannemer gezocht. De uitvoering start naar verwachting eind 2024, begin 2025.

Wat hebben we gedaan?

 • We maakten een analyse van de opgaven ten aanzien van de ecologie en het watersysteem.
 • We hebben de eerste onderzoeken afgerond. Ook voeren we gesprekken met de omgeving om aandachtspunten voor de inrichting in kaart te brengen.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Boekel
 • Gemeente Maashorst
 • Provincie Noord-Brabant

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

logo provincie

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Meerkensloop:

De Maashorst

Palmven

Natuurgebied de Maashorst kampt met droogte en de gevolgen van verdroging. We bereiden een tweede set maatregelen voor om het watersysteem in het natuurgebied robuuster te maken.

EVZ Leijgraaf

leijgraaf_4

Tussen Sint-Michielsgestel en Meierijstad leggen we bij de Leijgraaf een ecologische verbindingszone (EVZ) aan van bijna 4 kilometer.

Contact

Tessa van Acht

Tessa van Acht 1 Aa en Maas
Functie
Projectleider
Telefoon
06-34 32 31 53
E-mail
tvanacht@aaenmaas.nl

Lukas Brus

Lukas Brus 1 Aa en Maas
Functie
Junior projectleider
Telefoon
06 - 39 29 45 15
E-mail
lbrus@aaenmaas.nl