Inloopbijeenkomst op 26 juni voorlopig ontwerp Meerkensloop


Waterschap Aa en Maas werkt aan een inrichtingsvoorstel voor een ecologische verbindingszone langs de Meerkensloop. De eerste uitwerking, ofwel het voorlopig ontwerp, delen we met graag met belangstellenden voor feedback. Op woensdag 26 juni van 19.00 - 20.30 uur organiseren we een inloopbijeenkomst in gemeenschapshuis de Schakel in Volkel.

Een ecologische verbindingszone is een nieuwe natuurstrook langs een beek. Planten en dieren krijgen via deze groene zone meer ruimte om zich te verplaatsen tussen natuurgebieden. Die ruimte hebben ze nodig om voedsel te zoeken, of een plek te vinden om te paren of leven. Anders lopen ze het risico op uitsterven. Ecologische verbindingszones zijn belangrijke schakels in het Natuurnetwerk Brabant.

Natuur en waterkwaliteit

Het voorlopig ontwerp voor de Meerkensloop laat zien waar poelen voor amfibieën komen. Waar bomen en struiken worden geplant. En waar we geleidelijk aflopende en natuurvriendelijke oevers voor ogen hebben. Die zijn niet alleen goed voor de natuur, ze dragen ook bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Voor schoon water dus.

Projectgebied Meerkensloop (oranje) inclusief perceel Biesthoek (groen)

Waterbeheer en beleving

Ook laat het voorlopig ontwerp zien dat enkele stuwen verplaatst en bijgeplaatst worden. De stuwen helpen met het beter vasthouden en afvoeren van water in droge en natte tijden. Maar ook bij het behoud van het kwelwater dat door de geologische Peelrandbreuk lokaal uit de grond komt. Dat is weer gunstig voor de plantengroei en de grondwaterstand.

Daarnaast is in het ontwerp een perceel bij Biesthoek meegenomen. We zagen samen met gemeente Boekel een mooie kans om dit perceel meteen natuurvriendelijk in te richten. Wel zo fijn voor de omwonenden en wandelaars in het gebied.

Inloopbijeenkomst op 26 juni

We horen graag of er nog aandachtspunten zijn in het voorlopig ontwerp. Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst op woensdag 26 juli van 19.00-20.30 uur in gemeenschapshuis de Schakel, Reestraat 49 in Volkel. Na deze bijeenkomst werken we het voorstel uit naar een definitief ontwerp, dat de formele procedure in zal gaan.

Meer weten?

Dit project komt tot stand in samenwerking met gemeente Boekel en gemeente Maashorst, en dankzij financiële steun van provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant. Voor meer informatie over het project neem een kijkje op www.aaenmaas.nl/meerkensloop.


Vragen? Neem contact op met:

Tessa van Acht

Tessa van Acht 1 Aa en Maas
Functie
projectleider
Telefoon
06-34 32 31 53
E-mail
tvanacht@aaenmaas.nl