Plannen voor een nieuwe ecologische verbindingszone bij Meerkensloop


Tussen Uden en Boekel stroomt de Meerkensloop. Waterschap Aa en Maas werkt aan een inrichtingsplan voor een ecologische verbindingszone bij deze waterloop. Dit doen we samen met de omgeving, de gemeenten Boekel en Maashorst, en provincie Noord-Brabant.

Het gaat om een nieuwe natuurstrook over een traject van ruim 2 kilometer die omliggende natuurgebieden met elkaar verbindt. Dieren en planten krijgen zo meer ruimte om zich te verplaatsen of te verspreiden. Die ruimte hebben zij nodig voor het vinden van voedsel of een plek voor voortplanting. Anders ontstaat het risico op uitsterven. Voor gezond water is een gezonde natuur nodig, en andersom.

Nieuw verworven percelen

De Meerkensloop is ongeveer 4,5 kilometer lang, sluit oostelijk via de Leijgraaf aan op de Goorsche Bossen, en westelijk via de Scheidingsloop op de bossen bij het Rietven. In het verleden is bij deze waterloop al langs een ander deel een natuurstrook aangelegd. Nu volgt de inrichting op nieuw verworven percelen.

kaart projectt
Projectgebied Meerkensloop

Onderzoek waterhuishouding

Bij het uitwerken van het inrichtingsplan onderzoeken we ook mogelijkheden om de waterhuishouding te verbeteren. Dit om het water bij een flinke regenbui beter te kunnen vasthouden, ook voor in droge tijden. Zo brengen we in kaart waar breuken in de ondergrond door het projectgebied lopen. Wellicht dat we deze hiervoor kunnen gebruiken.

Planning en proces

In de verkenningsfase zijn gesprekken gevoerd met direct betrokkenen. En zijn ook eerste onderzoeken uitgevoerd, zoals een verkennend flora en fauna onderzoek. We starten nu met een eerste ontwerp voor de inrichting, een zogenaamd schetsontwerp. De verwachting is dat er voor de zomer een meer gedetailleerd ontwerp ligt, waarmee we de vergunningsprocedure kunnen starten. De uitvoering start dan op z’n vroegst eind 2024, maar die planning kan nog wijzigen.

Samen met de omgeving

Het schetsontwerp stemmen we af met direct betrokkenen: de aanliggende perceel eigenaren van de Meerkensloop, de gemeenten en provincie Noord-Brabant. Een volgende versie van het ontwerp zullen we breder delen met belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst.

Meerkensloop
Meerkensloop. Een rechte en diepe beek is niet zo'n aantrekkelijke leefomgeving
voor diverse dier- en plantsoorten.

Meedenken?

Je kunt ons helpen met het in beeld brengen van belangrijke waarden en belangen in het gebied, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Heb je belangrijke informatie om te delen, neem dan gerust contact op met de projectleider Tessa van Acht, tvanacht@aaenmaas.nl of telefoonnummer 06- 34 32 31 53.

Meer weten?

Blijf de ontwikkelingen van dit project volgen via www.aaenmaas.nl/meerkensloop


Vragen? Neem contact op met:

Tessa van Acht

Tessa van Acht 1 Aa en Maas
Functie
projectleider
Telefoon
06-34 32 31 53
E-mail
tvanacht@aaenmaas.nl