Nieuwsservice 15 juni 2023


logo-header
Nieuwsservice 15 juni 2023

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Oost-Brabant

2023-14-6-onttrekkingsverbod-aa-en-maas_1

Het is al sinds 12 mei droog en we hebben te maken met een noordoostenwind en hoge temperaturen. Hierdoor is er sprake van veel verdamping en dalen de waterstanden in sloten en beken snel. Reden voor ons waterschap om een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te stellen. Het is immers van groot belang zo zuinig mogelijk met het nog beschikbare water om te gaan. Het verbod gaat in op donderdag 15 juni 2023 en geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen. Hier mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod geldt totdat het waterpeil weer op niveau is.

Beverdam bij Laarakkerse Waterleiding weggehaald zodat water weer door kan stromen

Beverdam weghalen Laarakkerse Waterleiding_7

Door de hoge temperaturen snelle verdamping van het water vallen sloten en beken sneller droog. In de Laarakkerse Waterleiding hebben we een beverdam weggehaald zodat het water weer door kan stromen. Hier voeren we water aan vanaf onze rioolwaterzuivering in Haps. Het is belangrijk dat water doorstroomt naar het achterliggende gebied. Met deze maatregel voorkomen we vissterfte en schade aan bijzondere soorten. Bovendien wordt het grondwater zo weer een aangevuld en langer op peil gehouden.

Pomp Sambeekse Uitwatering aan om achterliggend gebied van water te voorzien

Pomp Sambeekse Uitwatering (2022)jpg

Door de droogte zakt het water in sloten en beken snel. Daarom hebben we de pomp bij de Sambeekse Uitwatering aangezet. Hiermee blijven we het achterliggende gebied (Oeffeltse Raam) van water voorzien. Met deze maatregel voorkomen we vissterfte en schade aan bijzondere soorten. Bovendien wordt het grondwater zo weer een aangevuld en langer op peil gehouden.

Opgebouwde watervoorraad slinkt hard door verdamping

2023-6-9-toenemende-droogte

Dankzij de vele regen in het voorjaar en het jaarrond vasthouden van regenwater in sloten en beken, stonden de grondwaterstanden er dit voorjaar goed voor. Met een flinke voorraad begonnen we aan de droge periode waar we nu nog steeds inzitten. Want er valt nu al bijna vier weken geen regen en daar lijkt voorlopig ook geen verandering in te komen. De zorgvuldig opgebouwde voorraad raakt nu snel op. Hoe dat komt? Vooral door verdamping.

Aa en Maas levert materieel voor dambreuk Oekraïne

2023-6-14-noodhulp-oekra_ne

De waterschappen, waaronder waterschap Aa en Maas, hebben positief gereageerd op een verzoek van de Europese Unie en het ministerie van Buitenlandse Zaken om materiële hulp te bieden aan Oekraïne. Door een verwoeste stuwdam staat een groot gebied onder water en moeten mensen worden geëvacueerd.

Vispassages dicht om water langer vast te houden

Vistrap Crevecoeur dicht_6

Een vis die in een beek zwemt kan zomaar een stuw tegenkomen. In veel gevallen kan de vis de stuw passeren via een speciaal aangelegde passage. Hierin zwemt hij stroomop- of afwaarts. Dat is het liefste wat hij doet, ondertussen zoekend naar voedsel of naar een plek om zich voort te planten. Door droogte zijn we nu genoodzaakt vispassages te sluiten. Vispassage Crèvecoeur is er zo een. Zo houden we het water vast in de beken dat anders door de vispassage wegstroomt.

Waterdag in de natuur trekt 60 kinderen en hun (groot)ouders naar de waterkant

2023-6-14-waterdag-in-de-natuur_1

Op zaterdag 10 juni organiseerden we voor het eerst een Waterdag in de natuur. We deden dit samen met IVN, Brabants Landschap, Ravon, Floron en Recycle Valley. De Waterdag in de natuur vond plaats op een van onze mooiste plekjes, namelijk het dynamisch beekdal van de Aa bij kasteel Heeswijk. We kijken terug op een erg leuke en leerzame dag!

Vacature: data-engineer, data-analist & medewerker beheer en onderhoud watersysteem

2023-6-14-vacatures

We zoeken maar liefst drie nieuwe collega's! Deze week lichten we de vacatures data-engineer, data-analist en medewerker beheer en onderhoud watersysteem uit. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.

16 juni vergadering algemeen bestuur

2023-6-12-vergadering-ab

Op vrijdag 16 juni vergadert ons algemeen bestuur om 14.00 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.