16 juni vergadering algemeen bestuur


12 juni 2023

Op vrijdag 16 juni vergadert ons algemeen bestuur om 14.00 uur. De vergadering is in vergaderzaal 4.29 van het Waterschapshuis in ’s-Hertogenbosch. Het algemeen bestuur neemt besluiten over voorstellen die voorliggen. Je kunt de vergadering ook volgen via een livestream.

Het jaarverslag van 2022 van waterschap Aa en Maas staat onder andere op de agenda. In dit verslag wordt door het dagelijks bestuur verantwoording afgelegd over wat het waterschap het afgelopen jaar heeft gedaan en behaald.

Ook op de agenda

  • Concept-bestuursakkoord 2023-2027
  • Reglementen van orde AB en commissies
  • Financiële jaarstukken van diverse verbonden partijen
  • Kredietvoorstellen voor het herstel van damwanden van spuisluis Crevecoeur en planuitwerking project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Vergadering bijwonen

Je bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch. Meld je hiervoor uiterlijk donderdag 15 juni aan via jkremers@aaenmaas.nl.

Je kunt de vergadering ook volgen via onze livestream. Daar vind je ook de volledige agenda met bijbehorende stukken.

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice