Nieuwsservice 20 oktober 2022


logo-header
Nieuwsservice 20 oktober 2022

Bevers zijn prachtige lastpakken

beverdam_stuw_sloot_okt_2022

Kopzorgen voor waterschappen. Want in het najaar schoppen de beverouders hun pubers de deur uit. Die pubers komen dan steeds vaker op plekken terecht waar dat niet gewenst is.

Genieten van water in de #weekvanonswater

2022-10-19-esperloop

In de week van ons water delen we graag een aantal mooie plekken uit ons werkgebied waar je kunt genieten van, langs of op het water! Dus trek je wandelschoenen aan en ga op pad.

Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving

Aanpak hoogwater Den Bosch en omgeving

Juli vorig jaar stonden delen van Limburg onder water door een combinatie van hoogwater en extreme buien. Wat als die enorme buien in de regio ’s-Hertogenbosch vallen? Dit kan voor enorme schade zorgen. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken al enige tijd samen de opgave om water te bergen rondom ’s-Hertogenbosch. Dit jaar worden mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

Bezoek gemaal Van Sasse en ga 100 jaar terug in de tijd

2022-10-18-gemaal-van-sasse-100-jaar_1

Reis terug in de tijd op vrijdag 28 oktober en ontdek een stukje van onze geschiedenis tijdens een bezoek aan gemaal Van Sasse. Het gemaal is geopend van 10.00-16.00 uur en de toegang is gratis. Bekijk ook de naastgelegen vistrap en geniet van de mooie waterweetjeswandeling!

STILA regeling maakt natuur gezond en mensen blij

2022-10-18-familie-keijzers

Bij de familie Keijzers aan het Loon in Liessel wordt sinds september hard gewerkt aan de aanleg van een natuurlijkvriendelijke oever. Firma van Vijfeijken is begonnen met het afgraven van de grond. Hierna volgt nog de aanleg van een bloemrijke rand en een struweelhaag.

Archeologisch onderzoek langs de Graafsche Raam

Graafsche Raam

We gaan de Graafsche Raam natuurlijker inrichten. Voordat de uitvoering van de maatregelen start wordt er archeologisch onderzoek gedaan. Onder begeleiding van een archeoloog worden, op zorgvuldige wijze, sleuven gegraven. Het onderzoek start op maandag 17 oktober ter hoogte van Gemaal van Sasse en duurt naar verwachting drie weken.

Olie op het water van haven Oss

2022-10-13-olievlek-oss

Op het water van de haven van Oss werd donderdag 13 oktober aan het eind van de ochtend een olievlek zichtbaar. De olie heeft zich in de loop van de dag verspreid over het Burgemeester Delenkanaal richting de Maas. Het is onbekend hoe de olie in het water terecht is gekomen.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.