Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving


19 oktober 2022

Het klimaat verandert. We zien hele droge periodes, maar ook extreme piekbuien. In juli vorig jaar stonden delen van Limburg onder water door een combinatie van hoogwater en extreme buien. Wat als die buien in onze regio ’s-Hertogenbosch waren gevallen? De gevolgen van de klimaatverandering kunnen voor enorme schade zorgen. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken al enige tijd samen de opgave om water te bergen rondom ’s-Hertogenbosch. Dit jaar worden mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.

Wat gaan we doen?

  • We willen ‘s-Hertogenbosch en omgeving goed beschermen tegen hoogwater;
  • We zoeken daarom naar oplossingen om circa 36 miljoen kuub water op te vangen;
  • We combineren de waterveiligheid met andere opgaven en kansen in het gebied, zoals woningbouw, natuurontwikkeling, landbouw, energie, recreatie en cultuurhistorie;
  • We brengen de mogelijke oplossingen samen met de betrokken overheden verder in kaart;
  • Vervolgens werken we mogelijke oplossingsrichtingen uit in samenwerking met maatschappelijke organisaties en belanghebbenden;
  • Daar waar we op korte termijn al een maatregel uit kunnen voeren om wateroverlast te voorkomen, doen we dat.

Bekijk de animatie!

Het project heeft een enorme omvang qua gebied én qua opgave. Daarom hebben we een filmpje gemaakt om het project toe te lichten aan de hand van een aantal animaties. In 3 minuten nemen we je mee door het gebied, de werking van het watersysteem, de opgave en de aanpak hoe we tot oplossingen willen komen.

Meer informatie

Ga naar de projectpagina voor meer informatie over de opgave, actualiteiten, planning en contactgegevens voor eventuele vragen.

Projectpagina 'Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving'


Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.