Openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken


Op grond van de Wet open overheid (Woo) mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van ons waterschap. Hier vind je Woo-verzoeken, Woo-besluiten en de bijlagen van na 1 mei 2022. Voor de privacy van betrokkenen hebben we de persoonsgegevens onleesbaar gemaakt.

Toegankelijkheid

We willen graag dat alle informatie voor iedereen leesbaar is. De bijlagen die wij publiceren voldoen helaas niet altijd aan alle toegankelijkheidseisen. Bij sommige bijlagen is dit technisch moeilijk te faciliteren. Kun je een document niet lezen of loop je ergens anders tegenaan? Neem dan contact met ons op via 088-17 88 000.

2023

Woo-verzoek om aanleg drainage gebied begrensd door Zaarvlaas, Witven en Ven te Bakel (oktober)

Woo-verzoek verplaatsing beregeningsputten rondom Natura2000-gebieden

Woo-verzoek Lob van Gennep

Woo-verzoek om aanleg drainage gebied begrensd door Zaarvlaas, Witven en Ven te Bakel (mei)

2022

Woo-verzoek om informatie over het gebruik van de Dommel in de binnenstad van Den Bosch

Woo-verzoek om informatie over het gebruik van algoritmes over personen

Vragen? We helpen je graag!