Verzoek om informatie (Wet open overheid/Woo)


We willen je zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wil je nog iets anders weten? Dan kun je een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (een Woo-verzoek) indienen. De Wet open overheid (Woo) maakt de overheid transparanter. Dit  draagt bij aan onze ambitie om opener, duidelijker en betrouwbaarder te zijn.

Voor vragen over je belastingaanslag kun je terecht bij de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Nu al actief openbaar

We maken nu al veel actief openbaar op onze website, zoals vergaderstukken van het algemeen bestuur, regelingen en beschikkingen op www.officielebekendmakingen.nl en eerder ingediende Woo-verzoeken, Woo-besluiten en de bijlagen. Voor het gehele overzicht verwijzen we je naar: Woo-index Aa en Maas | Overheid.nl.

Woo-verzoek indienen?

Wil je een Woo-verzoek indienen? Vul dan het formulier digitaal in via onderstaande button. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Als je kiest voor een digitaal formulier dan worden de gegevens uit je DigiD automatisch ingevuld, bijvoorbeeld jouw adres. Ook kun je de status van jouw klacht volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website. Hier lees je meer over digitaal zaken doen met ons waterschap.


Dien je verzoek in

Schriftelijk Woo-verzoek

Of stuur je verzoek naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch. Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend en zijn voorzien van je naam, adres, woonplaats en een datum.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek.

Wanneer krijg je een reactie?

Na ontvangst van het Woo-verzoek door het waterschap ontvang je een bevestiging. Als er nog vragen van onze kant zijn, dan nemen we contact met je op.

Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar gemaakt mag worden. Bijvoorbeeld vanwege privacy of omdat er concurrentiegevoelige gegevens van bedrijven in staan. Dit betekent in sommige situaties dat we brieven anonimiseren.

Wil je nog iets anders weten?

We willen je zo goed mogelijk informeren. Wil je nog iets anders weten? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon via het algemeen nummer 0800-17 88 000.

Vragen? We helpen je graag!

Openbaar gemaakte Woo-verzoeken

Ook interessant