Verzoek om informatie (Wet open overheid)


We willen je zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wil je nog iets anders weten? Dan kun je een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (een Woo-verzoek) indienen. De Wet open overheid (Woo) regelt je recht op informatie van de overheid.

Voor vragen over je belastingaanslag kun je terecht bij de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Wet open overheid: iedereen toegang tot publieke informatie

Sinds 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie.

De Wet open overheid heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar en uitwisselbaar zijn.

Dit betekent dat wij als waterschap ook meer informatie actief openbaar moeten maken. De Wet open overheid draagt bij aan onze ambitie om een open, duidelijke en betrouwbare overheid te zijn.

Om welke informatie gaat het?

Het gaat om elf verplichte informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, vergaderstukken van het bestuur, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze categorieën hoeven we niet allemaal per direct op 1 mei 2022 te publiceren. Dit doen we komende jaren in fases.

Nu al actief openbaar

We maken nu al veel actief openbaar, zoals organisatiegegevens en vergaderstukken van het algemeen bestuur. Regelingen en beschikkingen staan gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

Wob-verzoeken maakten we voorheen niet actief openbaar, maar dat gaan we met de komst van de Wet open overheid dus wel doen in fases. Het kan zijn dat de informatie die je zoekt nog niet openbaar is. In dat geval kun je een Woo-verzoek indienen.

Over een Woo-verzoek

Iedereen kan een verzoek indienen. De Wet open overheid geeft je recht op informatie van de overheid. Ook is het mogelijk een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie in te dienen. Tot 1 mei 2022 kon dat door beroep te doen op de Wob, sinds 1 mei 2022 doe je dat via een Woo-verzoek.

Openbaar gemaakte informatie Woo-verzoeken

Hier vind je Woo-verzoeken, Woo-besluiten en de bijlagen van na 1 mei 2022.

Privacy en belangen van derden beschermen

We gaan zorgvuldig om met het openbaar maken van documenten. We houden hierbij rekening met privacy.  Dit betekent in sommige situaties dat we brieven anonimiseren.

Digitaal een Woo-verzoek indienen

Wil je een Woo-verzoek indienen? Vul dan onderstaand formulier digitaal in. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Als je kiest voor een digitaal formulier dan worden de gegevens uit je DigiD automatisch ingevuld, bijvoorbeeld jouw adres. Ook kun je de status van jouw klacht volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website.
Hier lees je meer over digitaal zaken doen met ons waterschap.

Dien je verzoek in

Woo-verzoek per post indienen

Dat kan ook. Stuur je verzoek naar waterschap Aa en Maas, t.a.v. cluster juridische zaken, Antwoordnummer 10095, 5200 VB ’s-Hertogenbosch. Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend en zijn voorzien van je naam, adres, woonplaats en een datum.

Wil je nog iets anders weten?

We willen je zo goed mogelijk informeren. We geven informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via deze website en het verspreiden van folders en brochures. Wil je nog iets anders weten? Vraag het ons gerust via info@aaenmaas.nl

Vragen? We helpen je graag!