Water en klimaat

Het klimaat verandert; dat merken we allemaal. Het regent tegenwoordig vaker en heviger. En in bebouwd gebied komt vaker extreme hitte en droogte voor. Mensen, dieren en planten hebben hier onder te lijden. Het heeft zelfs impact op de gezondheid. Hoe goed we ons best ook doen, niet alle gevolgen van weersextremen zijn te beheersen. Maar we kunnen wél slim samenwerken en onszelf en onze leefomgeving duurzaam aanpassen, zodat we wateroverlast en watertekorten beter aankunnen.

Waterschap Aa en Maas zet zich samen met gemeenten en partners in voor een duurzame leefomgeving. Ook inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden kunnen hun steentje bijdragen. Met elkaar kunnen we zo de kansen benutten die klimaatverandering biedt. Niet alleen voor nu en voor onszelf, maar ook voor de toekomst en onze (klein)kinderen!

Dit kunt u zelf doen

zeldoen2.jpg

Samen anders doen met water en groen! Groene daken, pleinen, regenwater opvangen en hergebruiken… Kleine maatregelen hebben grote voordelen.

Financiële steun

dakjuiste formaat.jpg

Wilt u als bewoner, ondernemer of vrijwilliger aanpassingen doen die uw leefomgeving klimaatbestendig maken? Onze subsidieregeling helpt daarbij.

Dit doet Aa en Maas

Dit doet aaenmaas web.jpg

Waterschap Aa en Maas werkt aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem, zodat we voldoende opgewassen zijn tegen weersextremen.

Zo werken we samen

samenbeterweb.jpg

Waterschap Aa en Maas deelt kennis, vergroot bewustzijn en werkt samen met partners op verschillende niveaus: landelijk, regionaal en lokaal.