Dit kun je zelf doen: groene schoolpleinen


Schoolpleinen van de toekomst zijn groen, gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk. Ze zijn aantrekkelijk en leerzaam, zorgen voor biodiversiteit en leveren een bijdrage aan de omgeving en sociale betrokkenheid. Kortom: groene schoolpleinen zíjn de toekomst! Wil je ook je schoolplein vergroenen? Maak dan gebruik van de subsidieregeling Schoolpleinen van de Toekomst. Deze kun je aanvragen van 1 mei t/m 4 november 2024.

Voorbeelden van groene schoolpleinen

De voordelen van een groen schoolplein

Groene schoolpleinen:

  • zijn beter voor de gezondheid: ze nodigen uit tot bewegen en ontdekken;
  • zijn educatiever: kinderen leren er in de praktijk over water, klimaat en natuur;
  • zijn klimaat- en watervriendelijk. Door meer groen, waterdoorlatende verharding en een regenton kan het regenwater de grond in of hergebruikt worden. Dat voorkomt overbelasting van het riool;
  • zorgen voor meer sociale cohesie: het zijn plekken waar kinderen, ouders en buurtgenoten ook na schooltijd graag zijn. Bovendien wijst onderzoek uit dat kinderen op schoolpleinen met veel groen minder pestgedrag vertonen;
  • zorgen voor verkoeling en schaduw op warme zomerdagen.

Zo pak je het aan

Aan de slag met het groener maken van het schoolplein? Denk dan eens aan onderstaande ideeën:

  • door regenwater op te vangen, bijvoorbeeld in een regenton, ontlast je het riool. Het regenwater kun je gebruiken voor het bewateren van het groen;
  • tegels kun je vervangen door boomschors, natuurlijke materialen, groenstroken, meer bomen en speeltoestellen van natuurlijke materialen;
  • een moestuin op het schoolplein heeft een educatieve functie;
  • waterdoorlatende verharding zorgt ervoor dat regenwater de grond in kan en niet via het riool hoeft te worden afgevoerd. Je kunt ook kiezen voor gras, grind of schelpen.
  • Heeft de school een plat dak? Dan is een groen dak een goede optie.

Basisschool Het Molenveld heeft dankzij de stimuleringsregeling tegels vervangen door beplanting. Ook is er een moestuin gerealiseerd en er grazen zelfs schapen. Niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het onderwijs.

Lees het artikel over Basisschool Het Molenveld

Brabantse subsidieregeling voor groene schoolpleinen

We willen dat zoveel mogelijk Brabantse scholen hun schoolpleinen en schoolomgeving groener maken. De Brabantse waterschappen, de provincie, Cultuurfonds Noord-Brabant en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten hebben daarom hun krachten gebundeld en een subsidieregeling opgesteld. Daarmee kan maximaal 70% (tot een maximum van € 10.000,-) van de kosten van een groener schoolplein worden vergoed. Om het project te laten slagen, moeten de school, de leerlingen, de ouders en liefst ook de buurt, betrokken worden bij de herinrichting van het schoolplein. Van 1 mei t/m 4 november 2024 kun je subsidie aanvragen voor de Brabantse regeling Schoolplein van de Toekomst.

Meer over de subsidieregeling voor schoolpleinen

Extra inspiratie

Op de website schoolpleinvandetoekomst.nl kun je nog meer voorbeelden vinden. Ook zijn tips voor groene schoolpleinen te vinden.

Bekijk de website schoolpleinvandetoekomst.nl