Een groen schoolplein voor basisschool Het Molenveld


Sinds kort kleurt het schoolplein van basisschool Het Molenveld groen! Dankzij de stimuleringsregeling zijn tegels vervangen door beplanting, is er een moestuin en grazen er zelfs schapen. Een initiatief dat niet alleen voordelen oplevert voor het klimaat, maar ook voor het onderwijs.

Handen uit de mouwen

“Het schoolplein van Het Molenveld was grotendeels verhard. Onze plannen voor vergroening pasten goed bij de stimuleringsregeling van het waterschap.” Thijs van Kessel was projectcoördinator en diende in februari 2017 een aanvraagformulier in voor subsidie. Die werd snel toegekend. “Iedereen deed mee: een aannemersbedrijf, lokale ondernemers, omwonenden, ouders, vrijwilligers, medewerkers en kinderen van de school. Door deze aanpak was de betrokkenheid veel groter dan wanneer we alles uitbesteed zouden hebben.”

Beter voor milieu en klimaat

Van het oorspronkelijke schoolplein is inmiddels weinig meer over. Overal zijn groene hoeken, er zijn natuurlijke speelelementen voor de kinderen en een moestuin. “We vangen regenwater op, dat is veel milieuvriendelijker en voordeliger dan kraanwater gebruiken voor besproeiing. Een ander bijkomend voordeel van de beplanting is dat het water de grond in kan stromen als het regent. Het is een veel fijnere omgeving nu. Niet alleen voor de basisschool, maar ook voor omwonenden trouwens.”

Leren in het groen

Vandaag zijn leerlingen van groep 5 buiten. Tijdens de natuurles kunnen ze meteen aan de slag. Ook dat was een bewuste keuze, vertelt Thijs: “Kinderen kunnen niet alles leren uit boeken. We hebben binnen het onderwijspakket een programma ontwikkeld dat de theorie met de praktijk verbindt. Gewoon buiten, rondom de school. De leerlingen reageren ontzettend enthousiast. Ze zien het groen veranderen met de seizoenen en zijn nieuwsgierig naar de vogels die ze nu meer zien. Kortom: in alle opzichten een groot succes!”

Heeft jouw school of wijk ook een goed idee dat bijdraagt aan een klimaatbestendige leefomgeving? Bekijk dan snel of je ook in aanmerking komt voor de financiële steun.