Herstel natte natuurparel Landgoed Heeswijk


In het beekdal van de Aa, tussen Heeswijk en Middelrode, ligt Landgoed Heeswijk. De provincie Noord-Brabant heeft de natuurgebieden van het landgoed aangewezen als ‘natte natuurparel’. Deze bijzondere natuur is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden. Waterschap Aa en Maas herstelt samen met het Brabants Landschap en andere gebiedspartners de kwaliteit van de natuur.

Dronefilm: bekijk het eindresultaat

Locatie

Het herstel van de natte natuurparel Landgoed Heeswijk is onderdeel van het project Aa Heeswijk-Dinther. Het totale projectgebied is vijf kilometer lang. De natte natuurparel ligt in het noordoostelijke deel van het gebied.

Wat gaan we doen?

 • We verhogen (lokaal) de grondwaterstanden;
 • We verbeteren de oude Aa-meander op het landgoed door de waterstroom te vergroten. Hiermee creëren we leefgebied voor dieren die horen bij stromende beken;
 • We richten de afwatering van het omliggende landbouwgebied opnieuw in. Hiermee stemmen we het waterbeheer zo goed mogelijk af op de wensen van zowel natuur als landbouw;
 • We laten de sloot die dwars door de natte natuurparel loopt, vervallen.

Planning

De uitvoerende werkzaamheden zijn in januari 2021 gestart en in juni 2021 afgerond.

Wat hebben we gedaan?

In 2017 hebben we extra onderzoek gedaan naar het grondwatersysteem van het gebied. In 2018 hebben we samen met gebiedspartners de mogelijke maatregelen bekeken. Dit leidde tot concrete beslissingen en plannen die zijn uitgewerkt in een projectplan Waterwet. In juli 2019 is het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. Dat heeft in augustus-september 2019 ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zijn meegewogen bij de definitieve besluitvorming en hebben geleid tot wijziging van het projectplan. Het definitieve projectplan Waterwet (pdf, 28 MB) is op 7 januari 2020 vastgesteld. Aannemer vd Biggelaar is in januari 2021 gestart met uitvoering van de werkzaamheden.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Bernheze
 • Brabants Landschap
 • Provincie Noord Brabant
 • Stichting landschapsbeheer Aa-dal
 • Heemkundekring De Wojstap
 • IVN
 • Stichting Aa-land
 • Kasteel Heeswijk
 • Beheereenheid De Aa

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van het Landgoed Heeswijk:

Dynamisch Beekdal

De beek de Aa bij Hersend

Het nieuwe beekdal biedt meer ruimte voor recreatie. We herstelden verloren gegane natuur. Zo voorkomt Aa en Maas wateroverlast in ‘s-Hertogenbosch.

Aa Heeswijk-Dinther

De beek de Aa bij Heeswijk Dinther

In de jaren ‘30 is de Aa gekanaliseerd. Dit kan zorgen voor wateroverlast of juist voor droogte. Aa en Maas gaat aan de slag met de Aa bij Heeswijk-Dinther.