Aa Heeswijk-Dinther


In de jaren '30 is de Aa gekanaliseerd om water zo snel mogelijk af te kunnen voeren. Hierdoor kan bij een te hoge waterafvoer overlast ontstaan in de benedenstroomse gebieden. In periodes met weinig neerslag gebeurt het tegenovergestelde: dan ontstaat droogte. Waterschap Aa en Maas gaat daarom aan de slag met de Aa bij Heeswijk-Dinther.

Locatie

Het projectgebied Aa Heeswijk-Dinther is vijf kilometer lang en loopt van de Kilsdonkse Molen tot het natuurgebied rond Landgoed Heeswijk.

Wat gaan we doen?

 • We richten de Aa tussen de Kilsdonkse Molen en Landgoed Heeswijk opnieuw in;
 • We realiseren een ecologische verbindingszone tussen Veghel en Landgoed Heeswijk;
 • We zorgen ervoor dat dieren en planten zich over en langs de Aa kunnen verspreiden;
 • We nemen maatregelen tegen de droogte, zoals het verhogen van grondwaterstanden;
 • We werken aan het herstel van de natte natuurparel Landgoed Heeswijk;
 • We zorgen voor meer recreatiemogelijkheden, onder andere door de aanleg van een ‘laarzenpad’.

Planning

Voor de overige 3,8 kilometer maken we nog geen plannen, omdat we hiervoor nog niet genoeg grond hebben verkregen. Hier zijn we mee bezig.

Wat hebben we gedaan?

We legden de eerste 1,2 kilometer van de ecologische verbindingszone aan. Natuurgebieden worden vaak doorsneden door barrières zoals wegen. Een ecologische verbindingszone is een strook natuur die de natuurgebieden weer verbindt. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig. Nieuwe, bloemrijke graslanden, bosjes, bomen en poelen zorgen ervoor dat dieren zich er thuisvoelen.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Bernheze
 • Brabants Landschap
 • Stichting landschapsbeheer Aa-dal
 • Heemkundekring De Wojstap
 • IVN
 • Stichting Aa-land
 • Stichting Kilsdonkse Molen
 • Beheereenheid De Aa
 • ZLTO
 • Provincie Noord Brabant

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Aa bij Heeswijk-Dinther:

Dynamisch Beekdal

Beek de Aa in het Dynamisch Beekdal

Het nieuwe beekdal biedt meer ruimte voor recreatie. We herstelden verloren gegane natuur. Zo voorkomt Aa en Maas wateroverlast in ‘s-Hertogenbosch.

Herstel natte natuurparel Landgoed Heeswijk

Beek de Aa bij Kasteel Heeswijk

De natuur rond Landgoed Heeswijk is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden. Aa en Maas herstelt de natuur.

Optimalisatie peilbeheer Biezenloop

Beek de Biezenloop

Aa en Maas verbetert de watervoorziening in het stroomgebied van de Biezenloop. We verbeteren onder andere de balans tussen peilbeheer en lokale waterbehoefte.

Optimalisatie peilbeheer Biezenloop

Beek de Biezenloop

Aa en Maas verbetert de watervoorziening in het stroomgebied van de Biezenloop. We verbeteren onder andere de balans tussen peilbeheer en lokale waterbehoefte.