Dynamisch Beekdal


Alle werkzaamheden in het Dynamisch Beekdal zijn in 2017 afgerond. Het complete landschap van Landgoed Heeswijk tot aan ’s-Hertogenbosch is veranderd. We herstelden verloren gegane natuur. Zo voorkomen we wateroverlast in ´s-Hertogenbosch. Flora, fauna, agrarisch ondernemers, recreanten en bewoners van het gebied profiteren van het nieuwe beekdal.

Dronefilm Dynamisch Beekdal

Locatie

Het Dynamisch Beekdal omvat het gedeelte van de beek de Aa tussen Landgoed Heeswijk en de A2 rond ’s-Hertogenbosch. Het beekdal ligt deels in de gemeente Bernheze en deels in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Planning

We voerden het project uit in zes fases: ruim tien jaar werk aan ruim tien kilometer Aa. Bekijk onderstaande dronefilm over de werkzaamheden in het Aa-dal en het eindresultaat. Op 10 september 2017 openden we het Dynamisch Beekdal. Deze dag zagen we zelfs een kopvoorn. Deze vis is, voor zover we weten, nog nooit waargenomen in de Aa!

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben oude meanders aangesloten, zodat de Aa meer ruimte heeft om natuurlijk te slingeren;
 • We hebben de stuw Runkampen (bij Berlicum) verwijderd waardoor betere vismigratie ontstond;
 • We zorgden voor meer diverse flora en fauna in en rond de beek;
 • We zorgden voor waterbergingsgebieden om overlast en schade te voorkomen;
 • We hebben de afwatering van agrarische percelen verbeterd;
 • We hebben waardevolle cultuurhistorische en archeologische elementen geaccentueerd;
 • We zorgden voor een mooiere leefomgeving en legden routes aan vanuit omliggende dorpen;
 • Er is een wandelroute (pdf, 3.7 MB) uitgestippeld van ongeveer negen kilometer: langs vele, mooie plekken!

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Bernheze
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • Provincie Noord-Brabant
 • IVN Bernheze
 • IVN Sint-Michielsgestel
 • Natuurgroep Gestel
 • Heemkunde Berlicum
 • Buurtvereniging Kom Mirroi
 • Actiecomité Middelrode
 • Brabants Landschap
 • ZLTO Sint-Michielsgestel

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van het Dynamisch Beekdal:

De Kracht van het Aa-dal

De beek de Aa bij Heeswijk-Dinther

Het Aa-dal loopt van Beek en Donk tot ’s-Hertogenbosch. Betrokken overheden werken samen met de streek aan een klimaatrobuust en mooier Aa-dal.

Aa Heeswijk-Dinther

De beek de Aa bij Kasteel Heeswijk

De Aa is in de vorige eeuw gekanaliseerd. Dit kan zorgen voor wateroverlast of juist droogte. We gaan aan de slag met de Aa bij Heeswijk-Dinther.

Herstel natte natuurparel Landgoed Heeswijk

De beek de Aa bij Kasteel Heeswijk

De natuur rond Landgoed Heeswijk is afhankelijk van natte omstandigheden, maar staat onder druk door dalende grondwaterstanden.