Werkzaamheden Landgoed Heeswijk afgerond


28 september 2021

Waterschap Aa en Maas heeft samen met Brabants Landschap en andere gebiedspartners de werkzaamheden op Landgoed Heeswijk afgerond. Het heringerichte gebied is op maandag 27 september officieel geopend door Peter van Dijk, dagelijks bestuurder bij waterschap Aa en Maas en Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap.

De werkzaamheden waren nodig om verdroging in het gebied tegen te gaan en de kwaliteit van de natuur te herstellen. Landgoed Heeswijk is een door de provincie aangewezen Natte Natuurparel; een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere ecologische waarden. Maar de natuur staat er onder druk door dalende grondwaterstanden. Daarom zijn een aantal maatregelen genomen.

Maatregelen

Een van de maatregelen betrof de aanpak van de oude Aa-meander, ofwel de kasteelmeander. De oude Aa-meander is gebaggerd zodat water er beter doorheen kan stromen. Ook is nieuw inlaat- en uitlaatwerk geplaatst voor het geautomatiseerd regelen van het waterpeil. Daarnaast is de meander ingericht met hout om meer stromingsverschillen in de beek te brengen, dit is positief voor in de beek levende dieren. En de aanwezige drempels zijn aangepast voor een betere doorstroming bij een laag waterpeil.

Samenwerking

“In goede samenwerking met een aantal partijen waaronder Kasteel Heeswijk, heemkundekring De Wojstap en het Brabants Landschap zijn grote stappen gezet om verdere verdroging van het gebied te voorkomen en het beheer van de meander op een toekomstbestendige manier te kunnen uitvoeren”, vertelt Peter van Dijk, dagelijks bestuurder bij het Waterschap Aa en Maas. Joris Hogenboom, directeur Brabants Landschap: "Op Heeswijk was de uitdaging om maatregelen voor natte natuur samen te laten gaan met behoud van de historische waarden van het landgoed. Deze uitdaging heeft door goed overleg en een fijne samenwerking een prachtige oplossing gekregen”.

Dronefilm

Er zijn van het heringerichte gebied droneopnames gemaakt. Dat geeft een goed beeld van het mooie landschap en de maatregelen die zijn uitgevoerd. De film is te bekijken op www.aaenmaas.nl/landgoedheeswijk. Hier is ook meer informatie over het project te vinden. Het herstel van natte natuurparel Landgoed Heeswijk is onderdeel van het project Aa Heeswijk-Dinther. Het totale projectgebied is 5 kilometer lang en loopt van de Kildonkse Molen tot het natuurgebied rond Landgoed Heeswijk.

heeswijk3
Houtdrempels in de oude Aa-meander
heeswijk2
Vlnr: db-lid Peter van Dijk en directeur Brabants Landschap Joris
Hogenboom zetten de nieuwe inlaat officieel in werking