Peter Verlaan


Peter Verlaan

Functie
Secretaris-directeur
E-mail
pverlaan@aaenmaas.nl

Volg mij

Wat doe ik?

Als secretaris-directeur geef ik leiding aan de ambtelijke organisatie en adviseer ik het dagelijks bestuur, de dijkgraaf en het algemeen bestuur. Zo ben ik aanwezig bij alle vergaderingen van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur en onderteken samen met de dijkgraaf alle besluiten. Ook houd ik toezicht op de uitvoering van die besluiten en ben ik verantwoordelijk voor productiviteit en kwaliteit.

Daarnaast ben ik de schakel tussen het bestuur en de organisatie. Met het bestuur en de organisatie richt ik mij op de uitvoering van het in 2023 opgestelde bestuursakkoord. In dit akkoord van de huidige coalitie staan de speerpunten en strategische doelen die de komende bestuursperiode  gerealiseerd moeten worden. Verder ben ik bestuurder ten gevolge van de WOR en heb ik regelmatig overleg met de Ondernemingsraad.