Peter Verlaan


Peter Verlaan

Functie
Directeur zuiveren
E-mail
pverlaan@aaenmaas.nl

Volg mij

Wat doe ik?

Als directeur ben ik verantwoordelijk voor afvalwater, waterkwaliteit, innovatie en duurzaamheid. Ik zorg samen met collega’s dat vragen vanuit onze omgeving en ambities vanuit de politiek en ons bestuur worden omgezet naar helder beleid, concrete acties, maatregelen en projecten. Ik draag bij aan de verbinding tussen onze omgeving, ons bestuur en onze medewerkers.

De maatschappij verandert van een wereld die lineair is gaan denken en handelen, naar een wereld waarin circulair denken en handelen weer centraal komt te staan. Mensen zijn zich steeds meer bewust dat materialen hergebruikt moeten en kunnen worden. Dat geldt ook voor ons waterschap. Zo winnen we grondstoffen uit afvalwater zoals cellulose en fosfaat, produceren en leveren wij groen gas en doen we de eerste projecten voor de verwijdering van medicijnresten uit (afval)water naast vele andere initiatieven. We proberen water steeds schoner te maken en nuttig in te zetten.

Dit kunnen we niet alleen. Meer dan ooit is samenwerking nodig tussen klanten, (eind)gebruikers, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de mede-overheden. Het is dan ook mijn persoonlijke missie om met een duurzame en ondernemende instelling de opgaven van onze omgeving, onze partners en die van het waterschap met elkaar te verbinden!