Mario Jacobs


Contact

De heer M.J.J. (Mario) Jacobs

Functie
Dijkgraaf
E-mail
mjacobs@aaenmaas.nl

Volg mij

Wat doe ik?

Als dijkgraaf ben ik voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Ik ben geen lid (en heb geen stemrecht) van het algemeen bestuur, maar wel van het dagelijks bestuur. Mijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester. Een dijkgraaf wordt voor een termijn van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd.

Ik vertegenwoordig het waterschap in externe contacten (overleggen, bijeenkomsten en vergaderingen). Ik ben bevoegd namens het waterschap verplichtingen aan te gaan, bijvoorbeeld door het tekenen van notariële akten en overeenkomsten.

Portefeuille

 • Dijkgraaf
 • Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bestuurlijke organisatie en verkiezingen
 • Personeel en organisatie (incl. georganiseerd overleg)
 • Bestuurlijke coördinatie planvorming: WBP, KRW, DHZ, Deltaprogramma
 • Calamiteitencoördinatie
 • Repressieve handhaving (uitvoering)
 • Concern control
 • Klachtenafhandeling
 • Communicatie en externe betrekkingen
 • Plannen van derden (strategisch)

Externe vertegenwoordiging