Dagelijks bestuur


Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het dagelijks werk van ons waterschap en bereidt de vergaderingen van het algemeen bestuur voor. We hebben vier bestuursleden, waaronder de dijkgraaf. Drie bestuursleden zijn gekozen door het algemeen bestuur. De dijkgraaf is, als onafhankelijk voorzitter, benoemd bij koninklijk besluit. Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft een eigen portefeuille en aandachtsgebieden.

De taken van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met de volgende zaken:

  • Het formuleren van beleid en het uitvoeren ervan.
  • Hierover rapporteren aan het algemeen bestuur.
  • Het uitvoeren en handhaven van wetten en verordeningen, zoals de Waterwet en de Keur.
  • Het voorbereiden van de stukken waar het algemeen bestuur in vergaderingen over moet praten en beslissen.

De taken van de dijkgraaf

De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester. De dijkgraaf wordt voor een termijn van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd.

De dijkgraaf vertegenwoordigt het waterschap in externe contacten (overleggen, bijeenkomsten en vergaderingen). Hij is bevoegd om namens ons waterschap verplichtingen aan te gaan, bijvoorbeeld door het tekenen van notariële akten en overeenkomsten.

Maak kennis met ons dagelijks bestuur

Vragen? We helpen je graag!

Gerard Broers

Gerard Broers
Functie
Griffier
Telefoon
073 - 61 56 631
E-mail
gbroers@aaenmaas.nl

Jeroen Kremers

Jeroen Kremers
Functie
Bestuurssecretaris/plv. griffier
Telefoon
073 - 61 56 614
E-mail
jkremers@aaenmaas.nl