Nieuwsservice 27 juli 2023


logo-header
Nieuwsservice 27 juli 2023

Ondanks regen en lagere temperaturen nog steeds onttrekkingsverbod oppervlaktewater

2023-14-6-onttrekkingsverbod-aa-en-maas

Ook al is het momenteel koeler en natter dan afgelopen weken: de droogte is nog niet voorbij. Het is van groot belang dat we zo zuinig mogelijk met het beschikbare (regen)water omgaan. Daarom geldt het onttrekkingsverbod oppervlaktewater, dat sinds 15 juni van kracht is, nog steeds. Het onttrekkingsverbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen. Hier mag geen water uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod geldt totdat het waterpeil weer op niveau is.

Let op: Ondanks regen toch nog steeds blauwalg op verschillende plekken in ons werkgebied

Blauwalf ondanks regen

Ook al is het momenteel koeler en natter dan afgelopen weken: de blauwalgen zijn zeker nog niet weg. De afgelopen tijd was het door aanhoudende droogte en hitte erg ‘groeizaam weer’ voor blauwalgen, wat verdere verspreiding tot gevolg had. Ondanks dat het iets koeler is en het heeft geregend, willen we benadrukken dat je dus nog steeds op moet passen als je in het water wil pootje baden, zwemmen, suppen of varen. Datzelfde geldt voor (huis)dieren: Wij raden af je hond te laten zwemmen in water met blauwalg en rekening te houden met eventuele blauwalg bij veedrenking.

Een nieuwe ecologische parel in de Graafsche Raam

Drijvend eiland

De uitvoering van de herinrichting Graafsche Raam is in volle gang. Tijdens zowel de ontwikkeling van de plannen als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben we veel aandacht voor de ecologie. Zoals het plaatsen van dood hout in de beek als geschikt habitat voor o.a. vissen en macrofauna. Ook zaaien we de oevers van de beek in met specifieke mengsels, om bepaalde gewenste soorten een kans te geven. Daar komt nu een nieuwe ecologische parel bij: drijvende eilanden!

Vacature: projectondersteuner & leerlingen technicus beheer en onderhoud watersysteem (BBL-trajact)

2023-7-24-vacature-projectondersteuner

We zijn op zoek naar een nieuwe projectondersteuner en twee leerlingen technicus beheer en onderhoud watersysteem (BBL-trajact). Als projectondersteuner ben jij het geweten en grote steun van het project. Mensen kunnen jou benaderen als vraagbaak over de dagelijkse gang van zaken. Ben jij leergierig en wil je uitgroeien tot technisch specialist? Dan is het BBL-traject een fantastische kans voor jou! Als leerling technicus beheer en onderhoud draai je vier dagen per week mee in een leuk team en op de vijfde dag volg je op onze kosten de mbo-opleiding mechatronica.

Nieuwe eco-maaier verhoogt biodiversiteit op onze dijken nog verder!

2023-7-21-eco-maaier

We maaien onze dijken zodat ze stevig blijven. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met alles wat groeit, bloeit en leeft op onze dijken. De spiksplinternieuwe eco-maaier helpt ons daarbij. We zetten hiermee een mooie stap om de biodiversiteit op onze dijken nog verder te verhogen.

Bezoek gratis onze gemalen Van Sasse en Caners

2023-7-20-gemaal-van-sasse

Duik in een stukje geschiedenis van ons waterschap. Iedere laatste zondag van de maanden t/m september stellen we gemaal Van Sasse in Grave en museumgemaal Caners in Gewande gratis open voor publiek. Rondleiders leggen je uit hoe een gemaal werkt en nemen je mee terug in de tijd. Met als kers op de taart een Efteling-waardige virtuele expositie in gemaal Van Sasse! Kom tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje nemen.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.