Ondanks regen en lagere temperaturen nog steeds onttrekkingsverbod oppervlaktewater


25 juli 2023

Ook al is het momenteel koeler en natter dan afgelopen weken: de droogte is nog niet voorbij. Het is van groot belang dat we zo zuinig mogelijk met het beschikbare (regen)water omgaan. Daarom geldt het onttrekkingsverbod oppervlaktewater, dat sinds 15 juni van kracht is, nog steeds. Het onttrekkingsverbod geldt voor het gebied ten zuiden van de lijn ’s-Hertogenbosch, Nuland en Herpen. Hier mag geen water uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod geldt totdat het waterpeil weer op niveau is.

Lees alle informatie over dit onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Het onttrekkingsverbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden

Het verbod is van toepassing op de rood gearceerde gebieden op bovenstaande tekening.

Waarom een onttrekkingsverbod?

We willen ervoor zorgen dat het water in de sloten en beken niet verder zakt en dat ze droogvallen. Als we langer wachten, lukt het vaak niet om het peil weer op de goede hoogte te krijgen. Door dit te doen, hopen we dat er nog voldoende water in de sloot of beek blijft staan voor de rest van de zomer. Als de waterstand laag is, kan de waterkwaliteit achteruit gaan, omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren. Ook kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.

Elke druppel telt, help jij mee?

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice