Nieuwsservice 30 juni 2022


logo-header
Nieuwsservice 30 juni 2022

Wil jij de biodiversiteit een handje helpen? Vraag dan subsidie aan!

2022-6-30-nieuwsbericht-subsidie-biodiversiteit

Weet je dat je met relatief eenvoudige maatregelen rondom jouw huis of erf een betere leefomgeving kunt maken voor insecten, vogels en andere dieren? Door bijvoorbeeld het planten van (fruit)bomen of het aanleggen van een houtwal, poel of insectenhotel zorg je voor meer voedsel, beschutting en nestgelegenheid.

Veel aandacht voor bouwen met natuur in ecologisch streefbeeldenboek

Beek_met_brede_moeraszones

Welke ecologische eisen we stellen aan de inrichting en onderhoud van verschillende soorten waterlichamen lees je in ons ecologische streefbeeldenboek. In het boek is veel aandacht voor Bouwen met Natuur. Het doel is kwaliteitsverbetering en tijdswinst bij projecten.

School uit Veghel winnaar actie ‘Waterdiertjes vangen met ecoloog’

Winnaars waterdiertjes winactie - De Pionier

Door aan te geven waarom juist hún klas op pad moet met een ecoloog, zijn groepen 5/6 en 7/8 van Speelleercentrum de Pionier in Veghel uitgeroepen tot winnaars van de winactie. Samen met onze ecoloog gaan ze op pad om waterdiertjes te vangen.

Nieuw waterakkoord tussen waterschappen en Rijkswaterstaat

ondertekening_watak_1

Op 27 juni tekenden de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een nieuw waterakkoord (WATAK). In dit akkoord staan afspraken tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen over de aan- en afvoer van water.

Dode vissen in de Leijgraaf in Heeswijk-Dinther

dode_vissen_1

In de Leijgraaf in Heeswijk-Dinther zijn dode vissen gevonden. Waar de vissen zijn gevonden, meten we een laag zuurstofgehalte in het water. We vermoeden dat er door de hevige regen veel vuil in het water is gespoeld. Hierdoor is het zuurstofgehalte gedaald.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.