Wil jij de biodiversiteit een handje helpen? Vraag dan subsidie aan!


30 juni 2022

Weet je dat je met relatief eenvoudige maatregelen rondom jouw huis of erf een betere leefomgeving kunt maken voor insecten, vogels en andere dieren? Door bijvoorbeeld het planten van (fruit)bomen of het aanleggen van een houtwal, poel of insectenhotel zorg je voor meer voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Bovendien vormt jouw omgeving daarmee een belangrijke tussenstop naar andere, grotere leefgebieden voor deze dieren. Allemaal goed voor de biodiversiteit.

Waarom biodiversiteit belangrijk is

Biodiversiteit is de verscheidenheid van alles wat leeft. Het zorgt voor schone lucht, voor schoon (drink)water, voor bevruchting van gewassen die we eten, voor een gezonde bodem waar planten in kunnen groeien die wij vervolgens weer kunnen eten. Zonder biodiversiteit zouden mensen op veel plekken niet eens kunnen leven. Maar de biodiversiteit holt wereldwijd achteruit. Het is de hoogste tijd om dit een halt toe te roepen en te kijken hoe iedereen zijn steentje kan bijdragen.

Werken aan herstel van biodiversiteit

Als waterschap nemen wij onze verantwoordelijkheid. Sinds mei 2020 zijn we partner van het Deltaplan biodiversiteitsherstel. Hierin werken we samen met natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken, overheden en bedrijven aan het herstel van biodiversiteit. We hebben een plan opgesteld met gerichte acties waar we zelf mee aan de slag gaan. Daarnaast stellen we geld beschikbaar voor kleinschalige initiatieven van agrariërs en inwoners die zich willen inzetten voor het vergroten van de biodiversiteit.

Ernest de Groot, Lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas en portefeuillehouder Natuurlijk Water: “Door de manier waarop wij onze oevers, terreinen en dijken beheren dragen we als waterschap steeds meer bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Wij zijn heel benieuwd naar jouw ideeën om aan te takken op onze oevers en dijken. Dat kan bijvoorbeeld met een poel, rietmoerasje, een rijtje knotwilgen of een extra natuurlijke klimaatbuffer. Misschien heb je zelfs een bestaand of aan te planten bosje, waar wij onze watergangen doorheen kunnen laten meanderen. Dat zou mooi zijn, want beschaduwde watergangen zijn schaars op dit moment.”

Vraag subsidie aan

Woon je in ons werkgebied en heb je een idee of initiatief om de biodiversiteit in jouw omgeving te vergoten? Check dan of je voldoet aan de voorwaarden en vraag subsidie aan.

Meer over onze subsidie biodiversiteit