Subsidie biodiversiteit


Leg jij bijvoorbeeld een insectenhotel, poel of houtwallen aan. Dan kun je subsidie aanvragen. Met zulke initiatieven draag je namelijk bij aan het vergroten van de biodiversiteit, ofwel de verscheidenheid in dieren en planten.

Vraag subsidie aan

Voorwaarden om subsidie te krijgen

Iedereen kan subsidie aanvragen, behalve mede overheden en commerciële partijen. Om subsidie te krijgen moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je draagt bij aan het vergroten van biodiversiteit binnen ons werkgebied

  • Je initiatief komt (indirect) ten goede aan de waterkwaliteit en/of bodemkwaliteit.

  • Je initiatief is zichtbaar voor anderen. Dat kan zowel ‘openbaar toegankelijk’ zijn of zichtbaar vanaf de openbare weg of in het landschap. Dus niet je eigen achtertuin of op een afgesloten plek die alleen met een sleutel toegankelijk is.

  • Je initiatief is samen met anderen of in afstemming met je omgeving tot stand gekomen. Dit betekent dat de grondeigenaar waar je het initiatief op uitvoert, akkoord is. Check ook of je toestemming nodig hebt van de gemeente om jouw initiatief uit te voeren.

  • Je hebt niet eerder subsidie gekregen voor dit initiatief. Stapelen van subsidies is niet mogelijk.

Subsidiebedrag

Hoeveel subsidie je krijgt, hangt af van de totale kosten. Tot 5.000 euro krijg je volledig vergoed. Tussen de 5.000 euro en 10.000 euro financieren we 50% van je initiatief met een maximum van 10.000 euro.

Subsidie aanvragen

Je vraagt digitaal subsidie aan door dit formulier(opent in nieuw venster) in te vullen.

  • Vraag de subsidie aan uiterlijk acht weken voordat je start. Je kunt geen bijdrage aanvragen voor een project dat al is gestart of gerealiseerd.
  • We behandelen subsidie aanvragen in volgorde van binnenkomst. De regeling heeft een jaarlijks plafondbedrag.  Als dit bedrag bereikt is, nemen we geen aanvragen meer in behandeling (op = op).
  • Als we jouw aanvraag hebben ontvangen, nemen we contact met je op om jouw initiatief te bespreken.
  • Wij bekijken of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Binnen 6 weken hoor je ons besluit.
  • Keuren we jouw aanvraag goed? Dan hoor je welk bedrag je ontvangt. Je hebt nu 12 maanden de tijd voor het realiseren van jouw initiatief.

Voortgang volgen en documenten terugvinden

Hiervoor ga je naar het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’(opent in nieuw venster) rechts bovenaan deze website. Na het inloggen kun je de voortgang van de subsidieaanvraag volgen en jouw aanvraag en documenten bekijken.

Uitbetaling subsidie

Als we jouw aanvraag goedkeuren sturen we jou een schriftelijke bevestiging. Hierin lees je wanneer je moet starten met de uitvoering van het initiatief. Na afronding van het project dien je de facturen en een foto van het project in. De factuur wordt altijd achteraf betaald.