Veel aandacht voor bouwen met natuur in ecologisch streefbeeldenboek


30 juni 2022

Welke ecologische eisen we stellen aan de inrichting en onderhoud van verschillende soorten waterlichamen in Oost-Brabant lees je in ons ecologische streefbeeldenboek. In het boek is veel aandacht voor Bouwen met Natuur. Het doel is kwaliteitsverbetering en tijdswinst bij projecten.

Boek 'Ecologische streefbeelden watersysteem'

Het boek heeft als titel Ecologische streefbeelden watersysteem. Er zijn vijftien ecologische streefbeelden opgenomen die gelden voor de verschillende soorten beken, riviertjes, meren, sloten en kanalen en tevens voor de ecologische verbindingszones in het werkgebied van Aa en Maas. Ook zijn onderhoudsbeelden uitgewerkt zoals ze in de praktijk moeten worden toegepast.

Een handig document voor ecologen, hydrologen, projectleiders, onderhoudsmedewerkers, beleidsmedewerkers van de Provincie, medewerkers van terreinbeherende organisaties en voor adviesbureaus die inrichtings- of beheerplannen maken in opdracht van waterschappen.

Robuuste set van streefbeelden

De publicatie houdt verband met de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de periode tot en met 2027. “We hebben een robuuste set van streefbeelden opgesteld. Daarmee denken we in ieder geval de komende vijf jaar vooruit te kunnen", zegt onze ecoloog Bart Brugmans.

"We staan voor een forse opgave bij de KRW. Veel van onze wateren staan onder druk door de klimaatverandering en de voedselrijkheid van het water in Oost-Brabant. We hebben nog heel wat kilometers te gaan: zo’n 40 kilometer voor beekherstel en ongeveer 180 kilometer voor natuurvriendelijke oevers.”

Bij het maken van het overzicht hebben onlangs verschillende KRW-waterlichamen een andere typering gekregen. Brugmans: “Zo worden sommige beken nu aangeduid als een moerasbeek of juist als een sloot. Ook hebben we onder meer de opgave voor vismigratie geactualiseerd en maatregelen voor Bouwen met Natuur een prominente plek gegeven.”

Lees het volledige artikel over het streefbeeldenboek

Bron: H2O