Nieuwsservice 2 juni 2022


logo-header
Nieuwsservice 2 juni 2022

Waterzuivering Oijen over twee jaar weer helemaal up-to-date

Plaatsing PACAS-installatie rwzi Oijen (2)

Als je in Oss je tanden poetst of in Ravenstein de wc doortrekt, belandt het vieze water uiteindelijk bij onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Oijen. Per dag komt hier het afvalwater van wel 300.000 inwoners uit Oss en omgeving binnen. De rwzi is bijna 50 jaar oud en renoveren we de komende jaren vrijwel helemaal. Hierdoor zal het afvalwater nog schoner de zuivering verlaten.

Waterschap Aa en Maas start maaionderhoud

2022-05-31-persbericht-maaien_1

Als sloten en beken dichtgroeien, belemmert dat de aan- en afvoer van water. Dat kan voor problemen zorgen, bijvoorbeeld bij wateroverlast door hevige regenval. Daarom maaien we de oevers van sloten en beken. De eerste maaironde start op 1 juni.

Waterbuffer in Laarbeek doet haar werk

2022-05-31-blauwe-poort-laarbeek

Steeds vaker krijgen we te maken met wateroverlast door piekbuien en met watertekorten door langere droogte. Om het kostbare water op te vangen en vast te houden, legden we in Laarbeek een waterhouderij én waterberging aan.

Samenwerking voor schoner grondwater

Tractor met bestrijdingsmiddelen

Vandaag, 31 mei is de doorstart van het Brabantse 'Schoon Water' programma. De komende jaren richt het programma zich intensiever op minder uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het grondwater vormen een bedreiging voor ons drinkwater.

900 km moet kort geknipt de zomer in

100 jaar waterschap (1)

Ze moeten kortgeknipt de zomer in, onze sloten en beken. Vanaf woensdag 1 juni sturen we weer maaimachines op pad. Moderne apps brengen de slootbodem in kaart én helpen vogelnesten te sparen.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Schrijf je dan uit via onderstaande link.