Waterbuffer in Laarbeek doet haar werk


31 mei 2022

Steeds vaker krijgen we te maken met wateroverlast door piekbuien en met watertekorten door langere droogte. Om het kostbare water op te vangen en vast te houden, legden we in Laarbeek een waterhouderij én waterberging aan. En die werkt goed. Dankzij de regen van de afgelopen tijd staat de waterbuffer vol en kunnen we dit water inzetten als het droger wordt.

Werking waterhouderij- en berging

De Blauwe Poort in Laarbeek bestaat uit een waterberging en een waterhouderij. De waterberging is een natuurlijk ingericht gebied en kan ongeveer 26,5 duizend kubieke meter regenwater opvangen. Het teveel aan regenwater van het naastgelegen bedrijventerrein wordt via een buis onder de provinciale weg met stuwtjes naar de waterberging geleid. Zo loopt de berging vol als het extreem nat is.

Het overtollige regenwater pompen we vervolgens van de waterberging naar de houderij, een grote bak waarin we het water vasthouden. Als er in de omgeving te weinig water in de sloten en beken zit, laten we het water gecontroleerd uit de waterhouderij het gebied instromen.

Combinatie van natuur, waterbeheer, cultuurhistorie en recreatie

De Blauwe poort is een combinatie van natuur, waterbeheer, cultuurhistorie en recreatie. Naast de waterbuffer, hebben we ecologische verbindingszones aangelegd om de flora en fauna te verbeteren. De waterberging is zo ingericht dat het een goede habitat is voor de grote modderkruiper, een beschermde vissoort die in de Peel voorkomt. Benieuwd geworden naar de Blauwe Poort? Ontdek het gebied te voet of per fiets. Door het gebied loopt een wandel- en een fietspad en ook is er een uitkijktoren. En voor de echte enthousiastelingen is er een waterfiets, waar je zelf water vanuit de berging in de houderij kunt pompen.

Samenwerking Blauwe Poort

De Blauwe Poort is een samenwerking van waterschap Aa en Maas, gemeente Laarbeek, gemeente Gemert-Bakel, gemeente Meierijstad, provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de lokale heemkundekringen. De waterhouderij biedt een goede kans om te leren. Zijn de ervaringen positief, dan overwegen we om ergens anders een waterhouderij op een grotere schaal aan te leggen.