Samenwerking voor schoner grondwater


31 mei 2022

Vandaag, 31 mei is de doorstart van het Brabantse 'Schoon Water' programma. De komende jaren richt het programma zich intensiever op minder uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. Bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het grondwater vormen een bedreiging voor ons drinkwater.

Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water, die mede de aftrap gaf voor de samenwerking, benadrukte het belang van deze samenwerking in Brabant. ‘Schoon drinkwater is van levensbelang voor 2,5 miljoen Brabanders en duizenden bedrijven. Het aantal plekken waar we in Brabant het drinkwater uit de grond kunnen halen is beperkt en dus is het van vitaal belang dat we onze drinkwaterbronnen beschermen en zo schoon mogelijk houden.’

Beschermen van grondwater, belangrijke bron voor drinkwater

Het beschermen van onze bronnen is niet alleen toekomstmuziek. Van Dongen: ‘We zien in ondiepere drinkwaterbronnen, nu al stoffen zitten die we als maatschappij jaren geleden in het milieu hebben gebracht. Wij zijn gedwongen extra te investeren in aanvullende zuivering om dat water weer te zuiveren naar de allerhoogste kwaliteit. Daarom is deze samenwerking zo belangrijk in Brabant. We moeten er samen voor zorgen dat we geen spijt krijgen van de stoffen die we nu in het grondwater brengen. Onze kinderen en kleinkinderen hebben ook het recht op voldoende, schoon en betaalbaar drinkwater.’

Samenwerken

Het Schoon Water programma is een meerjarige en langlopende samenwerking tussen de Brabantse waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en waterschap Aa en Maas, ZLTO, provincie Noord-Brabant en Brabant Water. Samen zetten zij zich in voor schoner grondwater en oppervlaktewater (water in sloten en beken) De samenwerkende partijen proberen de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen terug te brengen.