Gewasbescherming


Schoon water is belangrijk voor de natuur, voor mens en dier. Niet alleen wij als waterschap hebben een rol bij het schoon maken en houden van water; ook inwoners/particulieren, agrariërs en ondernemers in bijvoorbeeld (glas)tuinbouw kunnen een steentje bijdragen. Goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is daarom belangrijk.

Vragen? Wij helpen je graag!

Risico's verkeerd gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen gaan niet altijd selectief te werk waardoor bijvoorbeeld nuttige insecten als bijen dood kunnen gaan. Vogels eten deze besmette insecten en worden ziek of sterven. Komen er schadelijke stoffen in sloten, beken of de grond terecht? Dan heeft dit ernstige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, voor de flora en fauna en het grondwater. Daarom zijn er afspraken over wat wel en niet is toegestaan.

Adviezen voor particulieren

Heb je last van onkruid? Dan grijp je wellicht naar gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen, ook wel pesticiden genoemd. Deze hebben echter meerdere nadelen:

 • Het gebruik kan risico’s voor je gezondheid met zich meebrengen.
 • Ze kunnen leiden tot vervuiling van water en bodem.
 • De reinigingskosten voor het drinkwater worden hoger.

Ook het gebruik van bijvoorbeeld (natuur)azijn is niet toegestaan: het is schadelijk voor het milieu, voor nuttige dieren zoals regenwormen en het verontreinigt het grondwater.

Handige tips

Vaak zijn pesticiden niet nodig, omdat er voldoende alternatieven zijn. Op de website OnkruidVergaat.nl staat meer informatie en vind je handige toolboxkaarten met tips, bijvoorbeeld over biologisch bestrijden.

Bekijk de Toolboxkaarten

Wet- en regelgeving

Ga je toch aan de slag met chemische gewasbeschermingsmiddelen? Dan moet je je houden aan de wet- en regelgeving. De belangrijkste richtlijnen zijn:

 • Gebruik alleen middelen die bedoeld zijn voor particulier gebruik.
 • Gebruik alleen middelen die in Nederland zijn toegestaan.
 • Lees voor gebruik goed het etiket.

Gewasbescherming in de (glas)tuinbouw

Voor de (glas)tuinbouw zijn er landelijke regels voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Naar het Activiteitenbesluit

Meer informatie is ook te vinden in het dossier Gewasbescherming in de Helpdesk Water van de Rijksoverheid.

Naar dossier gewasbescherming

Het programma Glastuinbouw Waterproof heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Op hun website staat alle informatie over actuele ontwikkelingen, kennis uit onderzoeken en ervaringen van andere ondernemers over duurzaam omgaan met water.

Bezoek website glastuinbouw Waterproof

Gewasbescherming in de land- en akkerbouw

Gewasbeschermingsmiddelen op het erf (erfemissie)

Door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan er vervuild water in de sloot of het grondwater terecht komen. Het is belangrijk om dit te voorkomen.

 • Machines vullen en wassen kun je het beste doen op het bespoten perceel, om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het schrobputje en het riool terechtkomen. Wil je de machine toch op het erf wassen? Doe dit dan onder een overkapping en loos het waswater niet op het riool.
 • Ook voor het stallen van spuitmachines is een overkapping nodig. Deze zorgt ervoor dat bij regen geen gewasbeschermingsmiddelen terechtkomen in het oppervlaktewater.
 • Gebruik je water uit de sloot voor bespuitingen? Dan moet er in de vulleiding op de spuitmachine een terugslagklep zitten. Hiermee wordt voorkomen dat er spuitvloeistof het oppervlaktewater instroomt.
 • Tijdens de opslag van bijvoorbeeld (voeder)maïs kan organisch sap vrijkomen. Dit sap mag niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Het opvangen van perssap en het voorkomen van afstroming kan bijvoorbeeld door een absorberende strooisellaag onder maiskuilen aan te leggen.
 • Kijk ook eens op erfemissiescan.nl. De Toolbox Emissiebeperking geeft praktische informatie over hoe je emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het erf kunt verminderen.

Gewasbeschermingsmiddelen op het veld

De Toolbox Emissiebeperking bevat 18 verschillende informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Naar de toolbox

Op zoek naar handige tips? Bekijk ze in de uitgave Schoon water win-win maatregelen.

Bekijk de tips

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen bij oppervlaktewater

Voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen naast oppervlaktewater gelden extra eisen.

Bekijk de eisen