Waterzuivering Oijen over twee jaar weer helemaal up-to-date


1 juni 2022

Als je in Oss je tanden poetst of in Ravenstein de wc doortrekt, belandt het vieze water uiteindelijk bij onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Oijen. Per dag komt hier het afvalwater van wel 300.000 inwoners uit Oss en omgeving binnen. De rwzi is bijna 50 jaar oud en renoveren we de komende jaren vrijwel helemaal. Hierdoor zal het afvalwater nog schoner de zuivering verlaten.

Een belangrijk onderdeel van de renovatie is de bouw van een PACAS-installatie om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater te verwijderen. Een groot probleem waar ook ons waterschap mee te maken heeft. ,,Elke keer als we iets innemen of op onze huid smeren, komt een deel van die medicijnen via het toilet of de afvoer terecht bij de rwzi”, aldus onze collega Barry van Dijk, manager beheer. Volgens het RIVM belandt jaarlijks 190.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater. Dit tast de biodiversiteit aan en kan zelfs het gedrag van vissen veranderen. Zij krijgen bijvoorbeeld slaapmiddelen binnen en kunnen daar versuft van raken. En anticonceptiemiddelen kunnen voor geslachtsverandering zorgen bij vissen.

Hulp van Norit in PACAS-installatie

Op het terrein van de zuivering in Oijen wordt de laatste hand gelegd aan de grote silo van de PACAS-installatie. Deze vullen we straks met actieve koolstof dat lijkt op het anti-diarreemiddel Norit. ,,De bacteriën die we bij onze zuivering gebruiken om het afvalwater schoon te ‘eten’, krijgen hulp van dit poederkool”, zegt Barry. ,,Het stofje wordt gedoseerd in het actiefslibsysteem van de rioolwaterzuivering. Poederkool heeft een zeer fijne structuur en een groot oppervlak waaraan medicijnresten kunnen binden. Het water is daarna voor bijna 80 procent gevrijwaard van medicijnresten en kan geloosd worden in open water. Het overgebleven poederkool vermengt zich met het zuiveringsslib en wordt zo samen met het slib afgevoerd om te worden verbrand.”

Wij zijn het tweede waterschap in Nederland met deze PACAS-installatie. Barry: ,,Deze extra zuiveringsstap is hard nodig. Want schoon water is van levensbelang voor mens, dier en natuur. Daarom werken de waterschappen, overheid, drinkwaterbedrijven, de zorg en andere betrokkenen nauw samen aan een oplossing.”

Kwaliteitsverbetering

Naast de plaatsing van de gloednieuwe PACAS-installatie, knappen we de huidige machines ook op. De zuiveringsinstallatie stamt uit 1975 en is sindsdien twee keer aangepast. De laatste renovatie dateert uit 1996. ,,Naast een flinke opknapbeurt voeren we ook een kwaliteitsverbetering door”, zegt Barry. ,,Zo wordt de beluchting in de twee carrousels beter. Lucht in het water brengen kost ontzettend veel energie. Door diverse onderdelen te vervangen, gaat het rendement omhoog en de energie omlaag. Naast het terrein komen ook zonneweides met zonnepanelen. De doelstelling is om in 2030 helemaal energieneutraal te zijn.”

Slibverlading

Een andere grote aanpassing is de slibverlading. Per dag wordt er zo’n 80 ton slib afgevoerd naar de verbranding. Tijdens de verlading van slib komt er stank vrij. ,,Om de stankoverlast te bestrijden, worden geurbehandelingsinstallaties geplaatst. De lucht wordt met een ventilator afgezogen en door het koolfilter gepompt waar deze wordt gezuiverd. Je ruikt dan niks meer. Ook de verlaadprocedure wordt volledig geautomatiseerd. De chauffeur hoeft nog maar op een knop te drukken en zijn vrachtwagen wordt volgeladen.”

Moderniseren, vernieuwen en verslimmen

Tijdens de renovatie pakken we nog veel meer zaken grondig aan. Zo komen er nieuwe pompinstallaties, vernieuwen we de besturingssoftware, vervangen we alle leidingen en moderniseren we werktuigen. Barry: ,,Het is voor het eerst dat deze rwzi zo grootschalig wordt gerenoveerd”. ,,Over twee jaar zijn we weer helemaal up-to-date en kunnen we zeker weer vijftien jaar vooruit.”

Plaatsing silo PACAS-installatie

In onderstaande video zie je de plaatsing van de silo met actieve koolpoeder op onze zuivering in Oijen. De video is gemaakt door GMB.