De CO2-prestatieladder helpt bij het verlagen van onze CO2-footprint


9 september 2022

Duurzaamheid en het verantwoord omgaan met water en natuur vinden wij belangrijk. Daarom zetten we belangrijke stappen om onze omgeving en bedrijfsvoering te vergroenen en verduurzamen. Om klimaatverandering tegen te gaan spannen we ons in om de CO2-footprint te verkleinen. Het doel is om onze eigen directe uitstoot vóór 2024 met 95% te verminderen. Daarnaast willen we in 2030 alle energie die we verbruiken zelf duurzaam opwekken. Onze voortgangsrapportage laat zien dat we goed op weg zijn.

Om als organisatie gericht aan de slag te gaan met onze CO2-footprint doen we mee met de CO2-Prestatieladder. Dat is een certificeringsinstrument waarmee we meer inzicht krijgen in onze eigen energiestromen en CO2-uitstoot. Op basis van dit inzicht hebben we vorig jaar doelen opgesteld op het gebied van duurzaamheid en nemen we maatregelen die we jaarlijks herijken. Daarnaast zorgt dit instrument voor meer bewustzijn bij medewerkers, partners én wisselen we kennis uit met anderen partijen.

Vorig jaar hebben we ons laten certificeren voor de prestatieladder op niveau 3. Dit betekent dat wij inzage geven in onze CO₂-footprint, ons energiebeleid, en onze reductiedoelstellingen. Ook geven we informatie over de maatregelen die we nemen om onze doelen te halen.

Zo verminderen wij onze CO2 uitstoot

Elk jaar doen we ons best om minder CO₂ uit te stoten. Het doel is om onze eigen directe uitstoot vóór 2024 met 95% te verminderen. We kunnen grote stappen zetten door het inkopen van 100% duurzame energie en CO2-gecompenseerd gas. In onze zuiveringen treffen we maatregelen waardoor minder energie nodig is. Binnen onze kantoren zetten we de thermostaat een graadje lager en we gaan steeds meer elektrisch rijden.

Hoe presteerden we in 2021 ten opzichte van 2020?

De totale reductie van CO2-uitstoot t.o.v. 2020 was 6% (22.237 ton  CO2). De CO2-uitstoot als gevolg van ons elektriciteitsverbruik of indirecte uitstoot is gedaald (19.519 ton CO2) en de directe uitstoot (2613 ton CO2)  is toegenomen. Deze toename heeft voornamelijk te maken met het breed inzetten van actief kool dat wij in ons zuiveringsproces gebruiken om medicijnresten in lage concentraties uit het water te halen. De coronacrisis maakt het wat lastig om deze jaren met elkaar te vergelijken. Ze zijn niet representatief voor de jaren die nog voor ons liggen. Daarnaast hebben we meer energie (in de vorm van warmte) verbruikt op kantoor. Dat laatste heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat we weer meer op kantoor zijn gaan werken.

Rapportage 2021 CO2-prestatieladder (pdf, 1.5 MB)

Op naar een energieneutraal waterschap

Het zuiveren van afvalwater kost veel energie, maar in 2030 willen we energieneutraal zijn. Daarvoor wekken we op verschillende manieren energie op en maken daarbij gebruik van de zon, water en rioolslib en mogelijk wind. Zo produceren we biogas op de rioolwaterzuivering in Den Bosch en zorgen we dat komende jaren al onze rioolwaterzuiveringen van zonneweides voorzien zijn. In 2021 hebben we 10.000 zonnepanelen aangelegd op onze zuivering in Aarle-Rixtel. Daarnaast hebben we een micro-waterkrachtcentrale aangelegd bij een stuw in de Aa bij Heeswijk-Dinther.

Meer over de CO2-prestatieladder en onze maatregelen