Actieve koolstof gaat helpen bij verwijderen medicijnresten uit afvalwater


29 november 2021

Bij onze waterzuivering (RWZI) in Oijen komt een grote silo die gevuld gaat worden met actieve koolstof. Met deze koolstof, beter bekent als Norit, kunnen we twee keer zoveel medicijnresten uit het afvalwater verwijderen dan nu het geval is. De officiële afkorting voor de techniek is PACAS, wat staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge. Het is voor het eerst dat de PACAS-techniek in Brabant wordt toegepast en het is de tweede plek in Nederland waar zo’n installatie wordt gebouwd.

De bacteriën die bij onze zuivering worden gebruikt om het afvalwater schoon te ‘eten’, krijgen dus hulp van een stokoud middeltje tegen diarree. “De bacteriën die wij al jaren gebruiken om het rioolwater schoon te maken, komen bij medicijnresten niet verder dan een afbraak van dertig tot veertig procent", zegt technoloog Rob van de Sande. “Met een nieuwe installatie komen we tot een verdubbeling."

Medicijnresten in rioolwater zijn een steeds grotere bron van zorg. De resten komen na zuivering terecht in rivieren, waar ze de hormoonhuishouding van vissen kunnen verstoren. Bovendien zijn er waterleidingmaatschappijen die stroomafwaarts drinkwater produceren uit oppervlaktewater. In het geval van de Maas, waar het in Oijen gezuiverde water uiteindelijk in terecht komt, zijn dat Evides en Dunea. Van de Sande: ,,Zij zuiveren het water natuurlijk zodanig dat alle vervuiling eruit gaat, maar je kunt zoiets natuurlijk beter bij de bron aanpakken." De verwachting is ook dat de regels hieromtrent in de nabije toekomst zullen worden aangescherpt.

Als de PACAS-installatie in gebruik wordt gesteld, zal ook de hoeveelheid afval van de zuivering toenemen. Als het actieve kool verzadigd is, dan wordt het samen met de overtollige bacteriën afgevoerd naar een verbrandingsoven.

De plaatsing van de PACAS-installatie wordt gecombineerd met de renovatie van de RWZI in Oijen. Ingenieur- en adviesbureau Witteveen+Bos gaat ons daarbij helpen.